Aktivitet
Start » Aktiviteter » Attraktiva städer

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Attraktiva städer

  Handelns betydelse för ekonomisk utveckling

  2014-04-24

  Många regioner satsar på att locka till sig högutbildade och kreativa människor för att få tillväxt, öka sin attraktionskraft och skapa en positiv spiral. Men det har visat sig i forskning att de regioner som når framgång är öppna för alla sorters människor.

  140424 Charlotta_Mellander_foto_A_HallamsEtt historiskt skifte har skett i ekonomin; nu är service och kreativitet tydliga framgångsfaktorer där tillverkning tidigare var grunden för god tillväxt, menade Charlotta Mellander på ett frukostseminarium i Göteborg i slutet av april som arrangerades av Handelns Utvecklingsråd och HUI Research.

  – Vi ser att urbanisering driver tillväxt och den kreativa sektorn och servicesektorn utgör idag mer än tre fjärdedelar av jobben, sa Charlotta Mellander, professor på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

  3T för tillväxt

  Tre viktiga faktorer för att nå tillväxt är; teknologi, talang och tolerans.

  – Smarta, kunniga och drivna individer är en viktig del för att nå framgång och regional tillväxt, sa Mellander. För att locka till sig dessa behöver regionerna satsa på bland annat stort och varierande utbud av bland annat varor och tjänster, estetisk och vacker omgivning men också vara en mötesplats för individer med många olika bakgrunder.

  Men det är inte bara det som krävs utan även en utvecklande miljö med ”låga inträdesbarriärer” och en hög grad av öppenhet och tolerans. Dels för att skapa trivsel och dels som förutsättning för att kunna ta in nya idéer och omvandla dem till ekonomiska värden.

  Lycka och framgång

  Platsen med dess kvaliteter är också med och skapar förutsättningar för att människor ska kunna bli lyckliga (ha ett gott välbefinnande). Vid sidan av ekonomiska förutsättningar och sociala relation är platsen med och påverkar hur lyckliga individer är.

  När Mellander i sin forskning tillsammans med Richard Florida, professor vid University of Toronto, har testat vilka faktorer som påverkar hur pass nöjda individer är med sina platser visar det sig att individuella faktorer, såsom ålder, inkomst och utbildning, spelar en viss roll.

  – Men faktum är att platsernas egna kvaliteter spelar en ännu större roll och att platser som är öppna, toleranta och är estetiskt tilltalande ligger bra till, sa Mellander. Att sedan kombinera det med mångfald och ett omfattande utbud av varor och tjänster, liksom en hög kvalitet på grundskolan gör att man står sig väl i konkurrensen.

  Och framgång föder som vanligt framgång; en region som attraherar den kreativa klassen (1) genererar högre produktivitet och vinst (2) vilket leder till snabbare ekonomisk tillväxt och större skatteintäkter (3) som kan användas för att förbättra och försköna det allmänna rummet (4) som i sin tur skapar förutsättningar för ökad kulturell diversitet och förbättrad livskvalitet (5) vilket gör att regionen attraherar den kreativa klassen (1).

  Prenumerera på nyhetsbrev