Aktivitet
Start » Aktiviteter » Fördröjning som värdeskapare

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Fördröjning som värdeskapare

  Ökad flexibilitet i försörjningskedjor med postponement

  2011-02-08

  Dagens konkurrensutsatta marknad kräver ständigt nya grepp från handlarna för att locka kunder genom att addera olika värden till sina produkter. En forskargrupp vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping studerar hur fördröjning kan vara värdeskapande i distributionskedjan.

  På ett seminarium den 8 februari i Jönköping fick ett tjugotal deltagare från branschen och akademin ta del av ett program kring värdeskapande i detaljhandeln. Susanne Hertz, som leder det pågående forskningsprojektet ”Ökad flexibilitet i försörjningskedjor med postponement” som finansieras av Handelns Utvecklingsråd, inledde dagen med att hälsa alla välkomna.

  Sarah Wikner fortsatte med att presentera sin nyligen försvarade doktorsavhandling om hur leverantörer kan medverka till att skapa värde för kunden. Från ITAB kom Bengt Canell, som representant från detaljhandelsbranschen, och berättade om nya koncept inom butiksinredning. Det senaste är en helautomatisk kassadisk där varorna skannas och identifieras utan att någon streckkod behövs.

  Handelns Utvecklingsråds kanslichef, Andreas Hedlund, tog sedan över och pratade om utmaningar och trender i handelsbranschen såsom globalisering, internationell konkurrens och CSR (Corporate Social Responsibility).

  Slutligen presenterade Hamid Jafari och Anna Nyberg, som ingår i forskargruppen för ”Ökad flexibilitet i försörjningskedjor med postponement”, en del av det som hittills framkommit i projektet. Bland annat har en kartläggning av vilken forskning som finns inom området gjorts. Gruppen kommer att fortsätta med att studera hur det ser ut på Lidl, Mediamarkt och Jysk.

  Sammanfattningsvis var det en spännande dag med många intressanta inblickar i hur värde kan skapas för kunderna i detaljhandeln.
  – Vi ser fram emot att ta del av forskarnas resultat när studien är färdig, säger Andreas Hedlund på Handelns Utvecklingsråd.

  Prenumerera på nyhetsbrev