Aktivitet
Start » Aktiviteter » Framtidens fysiska butik – hållbarhet

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Framtidens fysiska butik – hållbarhet

  2017-11-20

  – en workshopserie om digitalisering, upplevelser och hållbarhet

  Ett av de mest diskuterade ämnena inom handeln det senaste året har varit den framtida fysiska butiken (engelskans brick & mortar) – det gäller inte minst den senaste NRF:s Retail’s Big Show i USA. E-handelns tillväxt är stark, men vi vet också att inom överskådlig tid kommer den fysiska butiken fortfarande vara den där flest handlar. Samtidigt är de flesta eniga om att en förändring av den fysiska butiken kommer och behöver genomföras. En hel del av dessa förändringar har att göra med att minska glappet mot onlinebutiken, andra har att göra med ökat serviceinnehåll.

  Hur den framtida fysiska butiken kan och behöver ser ut och utformas är temat för tre workshopar som Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet arrangerar tillsammans med Handelsrådet.

  Resultaten från workshoparna samt sammanfattningar av talarnas input ska publiceras i bokform under början av 2018. Efter varje tillfälle kommer ett sammandrag av workshopen publiceras.

  Datum, plats och tema

  • 29 maj i Lund, tema Digitalisering
  • 25 september i Stockholm, tema Upplevelser
  • 20 november i Helsingborg, tema Hållbarhet

  Medverkande 20 november

  Preliminär agenda

  Upplägg

  Workshoparna inleds med fyra till sex keynotetalare som ger sin input på det aktuella temat, sen får deltagarna arbeta i mindre grupper kring temat. Efter en kort redovisning från de olika grupperna avslutas workshopen.

  Prenumerera på nyhetsbrev