Start » Aktiviteter » Frukostseminarium med Özge Öner

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd

  Forskarfrukost

  2019-04-05

  Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd

  Handeln står för 11 procent av Sveriges BNP, av jobben och av offentliga sektorns totala skatteintäkter. Handeln är alltså en viktig del av ekonomin. Samtidigt finns det andra värden som på olika platser gör handeln ännu viktigare. Handeln kan förutom att bidra med jobb, skatteintäkter och ekonomisk tillväxt också bidra med konkurrenskraft till regioner, skapa mångfald och ge liv till landsbygd.
  Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där forskaren Özge Öner (tv på bild) berättar mer om sin forskning kring handelns betydelse för välfärden i stad och glesbygd.
  Ta del av Özge Öners presentation här: SHOPPING FOR CHANGE_FinalReport_SvenskHandel_April2019 – Skrivskyddad
  Vi får också lyssna till Stina Qubti (mitten på bild) från den framgångsrika secondhandkejdan ”Busfrö Nytt och Bytt” och Elisabet Elmsäter Vegsö (till höger i bild), näringspolitisk expert från Svensk Handel.

  Efter seminariet erbjuds möjligheten att stanna kvar för att delta vid och lyssna till en fördjupad diskussion vid en workshop som leds av HUI. Workshopen kommer bland annat att innehålla förberedda frågeställningar och gruppdiskussioner där Özge Öner också deltar.

  Om forskningen
  Genom att använda data som är både sofistikerad och omfattande går det att visa på vad som avgör detaljhandelns betydelse för sysselsättningen, regional utveckling och hur attraktiv en plats är. I sin forskning undersöker Özge Öner hur detaljhandeln påverkar på olika geografiska nivåer i Sverige (till exempel stadsdelar, stads- och landsbygdskommuner samt funktionella regioner). Målet är att identifiera vilken roll detaljhandeln spelar för arbetsmarknaden, den regionala utvecklingen och platsers attraktivitet. Syftet med projektet är att undersöka detaljhandelns funktion och roll i Sveriges stads- och landsbygdsregioner med avseende på sysselsättning, regional utveckling och attraktivitet för att ta fram kvalificerade beslutsunderlag för aktörer inom handeln.

  Dr. Özge Öner är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och university lecturer vid University of Cambridge.
  Läs sammanfattningen av hennes senaste forskningsrapport här:

  Shopping for change sammanfattning 2019_2.

  Tid och plats:
  Fredagen den 5 april kl. 08.00-09.30 (en lättare frukost serveras från kl. 08:00, seminariet börjar kl. 08:30). Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.
  Seminariet webbsänds
  Efter seminariet finns möjlighet att stanna för en workshop som leds av HUI Research.

  Anmälan senast 3 april här

  Frågor om seminariet besvaras av:
  Josef Gäreskog, HUI Research
  josef.gareskog@hui.se
  070-260 80 81
  Lena Strålsjö, Handelsrådet
  Lena.stralsjo@handelsradet.se
  010-471 85 99

  Välkommen!

  Prenumerera på nyhetsbrev