Aktivitet
Start » Aktiviteter » Stora skillnader mellan kommunernas tillväxt

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Stora skillnader mellan kommunernas tillväxt

  Handeln i Sverige 2012

  2012-08-23

  Detaljhandeln är relativt stabil och oberoende av upp- och nedgångar i ekonomin visar siffror från ”Handeln i Sverige” som sträcker sig tillbaka till 1993. Det har varit tillväxt alla år förutom 1996 då momsen sänktes på livsmedel.

  2011 var dock tillväxten relativt blygsam med en procent, vilket beror på att konsumenterna drar ned på konsumtionen på grund av oron i omvärlden förklarar Henrik Vestin, HUI Research, som presenterar 2011 års siffror för detaljhandeln i Sverige på ett seminarium arrangerat av HUI och Handelns Utvecklingsråd i Stockholm i slutet av augusti.

  – Dagligvaruhandeln är mer stabil än sällanköpshandeln, berättar Henrik. Folk behöver alltid mat och när det är högkonjunktur satsar man inte främst på att laga dyrare mer exklusiv mat hemma utan snarare på flottare och mer frekventa restaurangbesök.

  Västmanland sticker ut

  De flesta av länen utvecklades i linje med riket, men Västmanland är ett undantag med en tillväxt på sex procent. Däremot finns det stora skillnader mellan olika kommuner.

  – I Västmanland är det Västerås som står för en stor del av uppgången med sina sju procents tillväxt, förklarar Henrik. Många andra kommuner har haft en blygsam utveckling.

  Handeln i Sverige koncentreras alltmer till några få ställen. Idag står 24 kommuner för 50 procent av den totala försäljningen i landet och när det gäller sällanköpshandeln står 17 kommuner för hälften av försäljningskakan. Och koncentration ökar.

  Stockholm har plats för mer handel

  Handeln i Stockholm växte mer än handeln i Västerås, men med hänsyn tagen till befolkningen så är huvudstaden ändå en förlorare. Handeln växer visserligen i linje med övriga län, men befolkningen ökar i snabbare takt. Så Stockholm har i realiteten minskat sin förmåga at attrahera kunder från omlandet och det finns potential för mer handel i regionen.

  – Danderyd är årets raket i Stockholms län med en tillväxt på 13 procent, säger Henrik. Det beror på att Danderyd har etablerat en handelsplats som är anpassad till deras behov och på så sätt kan behålla folk som bor i området.

  Planering och kunskap

  Det är viktigt att kommunerna är förberedda och har kunskap om handel för att kunna fatta bra beslut som gynnar tillväxten och invånarna. Kommunerna och deras förmåga att planera och fatta ”rätt” beslut kan vara avgörande.

  – Det är viktigt att handeln och kommunen samverkar, att det finns framförhållning samt att kommunen har en väl underbyggd handelspolicy, menar Henrik. Då kan handeln blomstra och få nöjda kunder.

  Detaljhandeln 2011 i siffror

  • Omsättning 575 miljarder kronor.
   • Dagligvaror 293 miljarder kronor.
   • Sällanköpsvaror 282 miljarder kronor
  • Omsättningen ökade med en (1) procent jämfört med 2010.
  • 50 000 butiker.
  • Detaljhandeln sysselsätter 250 000 personer.

  • Henrik Vestin, analytiker, HUI Research, pratar om statistik när det gäller handeln i Sverige 2011.

  Prenumerera på nyhetsbrev