Aktivitet
Start » Aktiviteter » Ikea är ett viktigt dragplåster

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Ikea är ett viktigt dragplåster

  Handeln i Sverige 2014

  2014-08-28

  När siffrorna från handelsåret 2013 räknas samman och analyseras visar det sig att de kommuner där det har etablerats ett Ikeavaruhus under året har utvecklats mycket starkt.

  – I Borlänge växte sällanköpshandeln med 14 procent under 2013 och det berodde till stor del på att ett Ikea öppnade ett varhus där i oktober, berättade Henrik Vestin, HUI Research, på ett seminarium om Handeln i Sverige i slutet av augusti.

  Uddevalla kom, liksom Borlänge, högt upp på topplistan med nio procents tillväxt för hela detaljhandeln totalt. Även där hade ett Ikeavaruhus premiär under året, nämligen i maj. Tidigare har ett nytt Ikeavaruhus öppnats ungefär var femte år, men bara förra året öppnades alltså två nya och fler är på gång. Det är tydligt att Ikea driver handel.

  – I Uddevalla finns det dock även en klar förlorare och det är cityhandeln, fortsatte Henrik. Externhandeln är här för att stanna och kommer troligtvis att fortsätta växa. Men det behöver inte betyda slutet för centrumhandeln; stadskärnans unika egenskaper måste lyftas fram. Det görs inte genom förbud mot externa handelsplatser utan genom samarbete och planering.

  Bland storstäderna var Malmö vinnare med sex procents tillväxt och Helsingborg fortsätter att växa. Annars sticker några kommuner ut med mer handel än de har befolkning; Falkenberg med Gekås i Ullared som populär shoppingdestination och gränskommuner som lockar folk från andra länder exempelvis norrmän och danskar.

  Sällanköpshandeln på väg uppåt

  Under 2013 växte handeln med totalt nära två procent, dagligvaruhandeln stod för en treprocentig ökning medan sällanköpsvaruhandeln ökade med en procent. Den stora vinnaren var möbelvaruhandeln medan bokhandeln förlorade mest.

  – Trenden just nu är dock att sällanköpsvaruhandeln växer mer än väntat under 2014 så den kan bli en vinnare framöver, sa Anna Moscáry, HUI Research. Det tyder på att vi är på väg ut ur lågkonjunkturen så hushållen vågar satsa på lite mer kapitalintensiva inköp.

  En trend över lång tid är att vi lägger mer och mer saker på att göra snarare än att äga; det vill säga upplevelser tar en allt större del av konsumtionskakan gentemot detaljhandeln. På senare tid har fler andra altenativ till att äga dykt upp, till exempel lån och hyra av kläder.

  – Handeln behöver svara på detta och ett sätt kan vara att koppla tjänster till sitt erbjudande såsom personal shopper, leverans och installation, kurser och skolor, berättade Anna.

  E-handeln växer

  E-handeln växte med cirka 17 procent och spås öka med runt 15 procent under 2014. Teknikmognaden hos konsumenterna går snabbt nu och lösningar som tidigare slog fel kan nu vara helt rätt när användare och tekniska förutsättningar är på banan.

  – Detaljhandelsföretagen behöver nu integrera e-handel och fysisk handel – det handlar inte om antingen eller utan om både och! sa Anna.

  Stockholm och Göteborg

  Handeln i Stockholmsregionen och Västra Götaland motsvarar andelen befolkning i respektive region (23 procent för Stockholmsregionen och 17 procent för Västra Götaland) och de växte med en procent vardera under 2013.

  I Stockholm finns landets största handelsplatser och köpcentrum som driver mycket handel och nya etableringar är på gång.

  – Man kan fråga sig om dessa etableringar behövs. Vi menar att med tanke på hur befolkningen i regionen ökar så är det inte orimligt med de satsningar som görs, sa Henrik. I takt med att staden växer och nya områden blir mer attraktiva behövs även satsningar på och upprustning av handel i befintliga områden.

  I Västra Götaland är det mycket nytt på gång och gränshandeln är fortfarande viktig för regionen.

  • Henrik Vestin och Anna Moscáry, HUI Research.

  • Frukostmingel inför seminariet.

  Prenumerera på nyhetsbrev