Aktivitet
Start » Aktiviteter » Handelns resor och koldioxidutsläpp

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelns resor och koldioxidutsläpp

  Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön?

  2014-02-21

  Bilresor som har handel och annan service som mål har en betydande miljöpåverkan då de utgör cirka 14 procent av det totala bilresandet i Sverige idag. En grupp forskare från HUI Research och Dalarnas Högskola har studerat hur koldioxidutsläppen påverkas av var butiker av olika slag ligger.

  På två frukostseminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg, presenterade Niklas Rudholm, professor HUI Research och Högskolan Dalarna, resultat från forskningsprojektet Handelns miljöpåverkan spåras med GPS, som finansierats av Handelns Utvecklingsråd.

  – På senare år har handeln på flera håll flyttat ut från städerna till externa handelsplatser vilket har lett till mer bilresande och därmed större negativ miljöpåverkan, förklarade Niklas. Idag kommer jag att prata om hur bra handelns lokaliseringar är i ett miljöperspektiv och hur konsumenternas resor till och från handel påverkar miljön

  Lägesmässig optimering utifrån miljöpåverkan

  I en delstudie studerades tre olika branscher (elektronikbutiker, djuraffärer samt låssmeder) med anledning av att dessa butiker är relativt homogena med avseende på pris och produkter oavsett var de är placerade. Genom en analys av befolkningens lokalisering samt vägnätet i Dalarna visade det sig att butikerna avvek med cirka fem kilometer från den optimala lokaliseringen, vilket innebar drygt 20 procents högre koldioxidutsläpp.

  – Vi ska dock vara medvetna om att butikerna inte är fria att optimera sitt läge utifrån miljön utan måste ta hänsyn till befintlig handel och andra faktorer, sa Niklas. Så på sätt och vis är det förvånande att avvikelsen inte är större än den är.

  Konsumtionsresornas koldioxidutsläpp

  Genom att utrusta 258 invånare i Borlänge med en GPS som loggade allt deras resande under cirka 45 dagar kunde forskarna få en mycket bra uppfattning om hur konsumtionsresor till olika platser för handel såg ut.

  Köpcentrumet Kupolen och Borlänges centrum är relativt väl placerade ur ett miljöperspektiv. Det nybyggda Ikea-varuhuset är dock ännu bättre placerat och ger en minskning av koldioxidutsläppen med cirka åtta procent i genomsnitt. En tänkt extern handelsplats i anslutning till en befintlig Coop Forum butik skulle däremot öka utsläppen med 60 procent per handelsresa.

  – Miljöperspektivet ska dock även vägas mot de rent ekonomiska vinster konsumenterna gör på att handla på externa handelsplatser, sa Niklas.

  De metoder som har tagits fram i projektet kan användas till att avgöra vilken av olika alternativa handelslokaliseringar som är bäst ur ett koldioxidutsläppsperspektiv, men modellerna kan även utvecklas för att ta hänsyn till många fler faktorer än bara miljö.

  – Metoderna ska alltså ses som en möjlig del i de beslutsunderlag som krävs för att handeln ska få goda lokaliseringar, avslutade Niklas.

  Prenumerera på nyhetsbrev