Aktivitet
Start » Aktiviteter » Handelns struktur och utveckling

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelns struktur och utveckling

  2018-10-19

  Hur ser butiksbeståndets struktur ut i Sverige. Hur många kedjor finns, vilka branscher är starkast och finns det någon framtid för butiken?

  Detaljhandeln antar ständigt nya former. På senare år har det tagit sig uttryck i ökad konkurrens till följd av digitalisering, globalisering och förändrade konsumentbeteenden. Butikshandeln har tvingats till effektiviseringar och konsolideringar vilket har lett till färre butiker koncentrerade till större aktörer. Frågetecknen är många inför en snabbt föränderlig framtid.

  Handelsrådet har mot bakgrund av detta finansierat en studie som kartlägger detaljhandelns butiksbestånd på djupet. Rapporten ”Detaljhandelns struktur och utveckling” presenteras på frukostseminariet. Exempel på innehåll som kommer att diskuteras är:

  Vad kännetecknar den fysiska detaljhandeln i Sverige?
  Hur stor är detaljhandelns kedjekoncentration och likriktning?
  Hur ser strukturen ut med avseende på handelsområden och köpcentrum inom detaljhandeln i allmänhet och den kedjedrivna detaljhandeln i synnerhet?
  Reflektioner kring detaljhandelns framtida karaktärsdrag.

  Frukostseminariet sänds även via webben!

  Ladda ner rapporten här: Slutlig Handelns struktur och utveckling

  Föredragshållare
  Andreas Svensson och Erik Jonsson, HUI Research.

  Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 450 kronor (exklusive moms). Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 16 oktober.

  Prenumerera på nyhetsbrev