Aktivitet
Start » Aktiviteter » I ständig förändring för ständig förnyelse

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Från kompetens till kunnande

  Innovation och effektivitet i framgångsrika företag

  2015-05-08

  Långsiktigt framgångsrika företag som växer och utvecklas och är populära arbetsplatser har en sak gemensamt, nämligen att de har gjort just utveckling och lärande till prioriterade inslag i sina organisationer.

  Forskaren Anna Jonsson pratade om vikten av lärande i organisationer.

  Forskaren Anna Jonsson pratade om vikten av lärande i organisationer.

  Det menade Anna Jonsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som har studerat två lyckade organisationer som länge legat i topp bland populära arbetsplatser bland unga studenter:

  – Ikea och Mannheimer Swartling har det gemensamt att individen, värderingarna och företagskulturen är viktiga inslag i deras sätt att arbeta och leda, sa Anna. Alla ska få möjlighet att känna sig delaktiga och känna att de bidrar till framgångarna samt att det finns utrymme för att göra misstag eller att våga fråga när man är osäker.

  Mötesplatser och berättelser är viktigt

  Kunskapsöverföring, lärande organisationer samt kompetens är begrepp som har varit populära ett tag. Det är lätt att prata om behovet av förändring och förnyelse men desto svårare att få det att fungera i praktiken. Enligt Anna är kunnande därför ett bättre begrepp än kompetens eftersom det signalerar att kunna göra något mer än att enbart ”ha” kompetens.

  – På engelska pratar man numera om ”knowing in practice”, sa Anna. För att kunna göra något, och därmed bidra till organisationens utveckling, krävs kunskap men det förutsätter förmågan och viljan att omsätta kunskapen i praktiken. Inom både Ikea och Mannheimer Swartling är man noga med att låta kunnandet och lärandet genomsyra organisationen genom att använda sig av internkommunikation, erfarenhetsutbyten, utbildningsprogram – och inte minst fika!

  Olika mer eller mindre organiserade arenor för möten och erfarenhetsutbyten både fysiskt och digitalt verkar vara en framgångsfaktor. Ikea och Mannheimer Swartling använder sig även av mästare-lärling-system för att skola in nya medarbetare i såväl organisationen som yrket. Den personliga erfarenheten och berättelsen har blivit ett sätt att lära sig och att lära ut.

  MEDarbetare som har kul

  Företagen är även noga vid rekryteringar för att anställa rätt personer – inte nödvändigtvis med exakt rätt kompetens från början, utan individer som kan utvecklas i företaget och gå från att ”jobba på” ett företag till att ”jobba för” sin arbetsgivare. Att ha kul på jobbet är en nyckelfaktor för att lyckas med detta.

  – Den viktigaste tillgången är medarbetarna (inte anställda!); de måste känna sig delaktiga i företaget och känna att det är viktigt att dela med sig av sitt kunnande, förklarade Anna. På vissa arbetsplatser håller man på kunskap för att skaffa sig makt över andra; det leder inte till framgång för organisationen i längden. Individens motivation och drivkraft är viktig att förstå.

  Det är dock viktigt att ha en balans där man även har klart för sig vad som är viktigt att hantera, överföra och utveckla. Ett företag som bara sprutar idéer och samtalar blir sällan särskilt effektivt eller framgångsrikt.

  – Det gäller att hitta en bra balans och där strukturen och kulturen samspelar. Ett välstrukturerat system för mallar och utbildningsprogram är lika viktigt som mer informellt erfarenhetsutbyte över en fika. Respekt för allas kunskap och kunnande är viktigt, avslutade Anna.

  Prenumerera på nyhetsbrev