Start » Aktiviteter » Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Planeringsanslag för forskning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet

  Handelsrådet bjuder in till ett informationsmöte om utlysningen

  2018-03-27

  För att stimulera mer forskning på området arbetsmiljö och säkerhet inom handelsnäringen öppnar Handelsrådet i mars en utlysning för planeringsanslag.

  Program

  Handeln idag och i framtiden
  Katrin Dagergren
  , Svensk Handel, och Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund, orienterar kring handeln idag och i framtiden beträffande arbetsmiljö och säkerhet.

  Varför en utlysning?
  Lena Strålsjö informerar kring kunskapsläget och själva utlysningen

  Matchmaking
  Deltagande forskare och näringsliv knyter kontakter kring kommande möjliga projekt

  Hållbart arbete
  Kristina Palm, forskare på KI och KTH berättar om forskningsprojektet ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv”

  Avslutande frågor

  Lunchsmörgås

  Om utlysningen

  På arbetsmiljöområdet finns stora kunskapsluckor och forskningsbehov i handelssektorn. För att stimulera till mer forskning på området öppnar Handelsrådet den 2 mars en utlysning för planeringsanslag.

  Utlysningen har en budget på totalt 1 miljon kronor och målet är att finansiera tio planeringsanslag om max 100 000 kronor vardera. Utlysningen öppnar 2 mars och stänger 15 maj i år.

  Huvudsökande skall vara disputerad forskare knuten till ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut. Vi ser dock gärna medsökande och tänkt samverkan från bransch och direkta företag.

  Prenumerera på nyhetsbrev