Aktivitet
Start » Aktiviteter » Forskarfrukost – big data i fokus

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Forskarfrukost – big data i fokus

  2018-03-22

  Handelsrådet och Center for Retailing på Handelshögskolan i Stockholm bjuder in till det första i en serie forskarfrukostar.

  Gästföreläsare på detta första frukostseminarium är professor Edward C. Malthouse. I samarbete med CFR Research School in Retailing kommer han att berätta om sin forskning kring big data och hur det påverkar detaljhandeln.

  Seminariet tar avstamp i vilka möjligheter och fallgropar som användandet av big data innebär och hur det påverkas av regleringar som exempelvis GDPR. Utifrån detta presenteras hur man praktiskt kan arbeta med big data. Seminariet avslutas med frågor och diskussion kring ämnet.

  Seminariet kommer att hållas på engelska.

  CFR RESEARCH SCHOOL IN RETAILING

  CFR Research School in Retailing är ett initiativ från Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. Genom att samla doktorander, forskare och representanter från branschen skapas en unik plattform för kunskapsutbyte mellan akademi och praktik.

  Initiativet vänder sig till doktorander med intresse för detaljhandeln oavsett var de idag bedriver sin forskarutbildning. Satsningen finansieras av Handelsrådet och syftar till att bygga en grund för både akademiskt och praktiskt relevant forskning inom detaljhandelsområdet.

  • Özge Öner, Jönköping International School och Institutet för Näringslivsforskning.

  • Carl Johansson, HUI Research, Andreas Hedlund, Handelsrådet, och Özge Öner.

  Prenumerera på nyhetsbrev