Aktivitet
Start » Aktiviteter » Klimatsmarta matinköp – butikens ansvar?

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Klimatsmart mat

  Att stimulera kunder till klimatsmarta val i butiken

  2015-03-06

  Butikerna kan hjälpa konsumenterna att handla mer hållbart genom sitt sortiment, kunskap och information. I en serie experiment har en forskargrupp tittat på hur detta kan se ut.

  Maten vi äter är en relativt stor del av den negativa miljöpåverkan vi orsakar, så förändringar i våra matvanor är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle där vi inte sliter på resurserna i allt för hög grad.

  – Butikerna har här ett ansvar för vad som säljs, menar Lena Ekelund, professor, Sveriges lantbruksuniversitet. Om de kan hjälpa kunderna att handla mer miljövänligt har tagit ett steg mot mer hållbar konsumtion.

  Kött, i form av nöt och lamm, är de största klimatbovarna i livsmedelsbutiken, men även mejeriprodukter har en relativt stor betydelse för miljöpåverkan. Idisslarna släpper ut metangas som bidrar till den globala uppvärmningen och energi förloras när djuren äter spannmål och andra växter och omvandlar det till kött.

  Målkonflikter

  – Det är ovanligt med direkta klimatbudskap i butikerna noterade vi i våra butiksobservationer och frågan ju också större än så, sa Lena. När vi tittade närmare på exempelvis kött och proteiner identifierade vi förutom klimatet tre andra typer av miljöpåverkan som vi ansåg vara viktiga och som ibland står i konflikt med varandra; biologisk mångfald, kemisk bekämpning och djurvälfärd.

  Detta ledde till den så kallade ”Köttguiden” som ger olika typer av proteiner grönt, gult eller rött ljus för de fyra olika kategorierna. Detta kan dock upplevas som komplicerat av vanliga konsumenter, men kan användas som en vägledning för personalen för både sortiment, exponering och i mötet med kunderna.

  Bryt gamla vanor

  En viktig del i att klimatanpassa sin butik är att göra det lätt för kunderna att välja vegetariska alternativ och att undvika att ha kött som lockvara och se över förpackningsstorlekarna.

  – Kunnig och engagerad personal är också viktigt för att hjälpa kunderna att göra för miljön hållbara val, sa Lena. Budskapen bör vara enkla och kunderna måste få till gång till alternativ för att inte bara handla av gammal vana.

  Prenumerera på nyhetsbrev