Aktivitet
Start » Aktiviteter » Lägg vantarna på en data scientist för ökad lönsamhet

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Lägg vantarna på en data scientist för ökad lönsamhet

  Framtidens Business Intelligence

  2013-09-20

  Det finns idag väldiga mängder information samlade i olika typer av databaser hos företag och organisationer. För att bli användbar måste informationen bearbetas – data mining innebär att hitta värdefull information i databaser.

  Att utvinna kunskap som ger underlag för beslut ur en informationstung databas är inte helt enkelt, det finns både fällor och möjligheter:

  – Det gäller att vet vad man gör då analyser av big data kräver exceptionell teknik och mycket god datakvalité, förklarade Ulf Johansson, docent i datavetenskap vid Högskolan i Borås, på ett frukostseminarium arrangerat av Handelns Utvecklingsråd och HUI Research i Göteborg i september. Big data innebär att mängden data är så stor att vanliga standardsystem inte kan hantera den.

  Möjligheterna med data mining i detaljhandeln är att den i hög utsträckning kan stödja verksamheten med försäljningsprognoser, kundförståelse, segmentering och riktade utskick. I det pågående projektet Framtidens Business Intelligens, som finansieras av Handelns Utvecklingsråd, kommer Ulf tillsammans med en grupp forskare titta närmare på hur detaljhandeln kan dra nytta av de stora mängder information de har om sina kunder.

  Omkullkastade ”sanningar”

  – Det finns ett flertal exempel på hur avancerade metoder för att undersöka stora mängder med data kan omkullkasta etablerade ”sanningar”, sa Ulf, och gav två exempel från sportens värld: Begreppet ”moneyball” i den amerikanska baseballigan och Trackman-data som har revolutionerat förståelsen för golfswingens mekanik. Vår förhoppning är att även detaljhandeln i framtiden kan bli mer effektiv och fatta bättre beslut med hjälp av data mining.

  Ulf refererade även till en artikel i Harvard Business Review där ”data scientist” pekas ut som ”det sexigaste jobbet under det tjugoförsta århundradet” och rekommenderade handelsföretagen att snarast börja leta efter dessa unika kompetenser som kan utvinna guld ur stora, ostrukturerade datamängder.

  Prenumerera på nyhetsbrev