Aktivitet
Start » Aktiviteter » Magkänslan: Det svarta fåret inom rekrytering och urval

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Magkänslan: Det svarta fåret inom rekrytering och urval

  Rekrytering och framtida kompetenser inom detaljhandeln

  2010-09-10

  ”Hur rekryterar handeln?” Den frågan ställde sig två forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. I sin forskning kom de fram till att magkänslan har en väldigt stor betydelse vid anställningsförfaranden inom handeln, trots att det finns forskning som visar att det finns bättre och mer objektiva metoder.

  Som ett led i att föra teorier och praktik närmare varandra bjöd HUI och Handelns Utvecklingsråd in till ett seminarium med forskarna Johnny Hellgren, docent, och Kristina Danilov, doktorand, vid Stockholms universitet som i våras lanserades rapporten ”Rekryteringsstrategier inom handeln”.

  Misslyckande kostar

  – Vi har gjort en kritisk granskning av hur rekryteringen av personal i handeln ser ut, inledde Johnny. Vår förhoppning är att den kan skapa förutsättningar för en mer effektiv och framgångsrik rekrytering inom handeln framöver.

  En viktig del i Johnnys och Kristinas forskning är organisationsperspektivet där till exempel uppföljning av rekrytering är central. Det finns mycket forskning kring metoder och verktyg för rekrytering, och kring rekryterare och arbetssökande, men gapet mellan forskare och praktiker är fortfarande stort.

  – Det är svårt att beräkna vad en misslyckad rekrytering kostar, vi har fått uppskattningar på allt från 50 000 till 700 000 kronor i vår enkätundersökning bland anställande chefer hos Ica, Systembolaget och Bauhaus, sa Johnny. De flesta forskare lutar åt den sistnämnda siffran. Med tanke på de kostnaderna är det angeläget att forskningsresultat kring rekrytering förs ut till praktikerna.

  Känsla vanligare än förnuft

  De tre företagen som har studerats skiljer sig åt; Icas butiker är självständiga och varje handlare bestämmer själv angående rekryteringsförfarandet i sin verksamhet medan Systembolaget och Bauhaus har mer central styrd rekrytering, vilket innebär att rekryteringsförfaranden i butikerna är mer lika/jämna. Men gemensamt är att många av de som rekryterar inte har någon utbildning alls inom det området. De allra flesta använder sig av magkänslan och ostrukturerade samtal för att avgöra vem som ska få det aktuella jobbet.

  – Magkänslan är förrädisk, säger Kristina. Den kan ge en falsk känsla av säkerhet, men det är bättre att gå på mer objektiva metoder så som strukturerade intervjuer och kompetensbaserad referenstagning; forskningen pekar på att de strukturerade intervjuerna där alla ansökande får samma frågor ger en bättre matchning.

  Förändring på gång

  Det nuvarande sättet att rekrytera är relativt kortsiktigt, man anställer personer som man räknar med kommer att sluta inom kort och då kanske inte en felrekrytering spelar så stor roll.

  – Detta är särskilt tydligt när det gäller personal som behövs i försäljningstoppar beroende på säsong, säger Kristina.

  Men på senare tid har ett mer strategiskt tänkande vunnit mark; medvetenheten om att det går att göra karriär inom handeln ökar och då blir rekryteringarna alltmer viktiga. Rådet från forskarna är bland annat att vara mer metodisk, tänka organisatoriskt och göra uppföljningar samt använda strukturerade intervjuer för att lyckas med framtida rekryteringar.

  • Johnny Hellgren och Kristina Danilov berättade om hur magkänslan styr rekryteringen inom handeln.

  Prenumerera på nyhetsbrev