Aktivitet
Start » Aktiviteter » Några röster om BAsIK

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Några röster om BAsIK

  Hållbart kassaarbete

  2010-04-21

  Ett 20-tal personer från olika handelsföretag, fackliga och arbetsgivarorganisationer samt företagshälsovård samlades för att lyssna till när Malin Josephson och Peter Palm, Uppsala universitet, presenterade BAsIK – Bättre Arbetssätt I Kassa på Handelns Utvecklingsråd i september.

  Här är några röster om seminariet och BAsIK-verktyget:

  Angela Elfving, ergonom, IKEA Kungens Kurva och Barkarby
  – Jag tycker att BAsIK-verktyget verkar mycket intressant och att det kan vara ett bra verktyg för företagshälsovården att använda. Jag tror däremot inte att chefen själv ska göra undersökningen, det är bättre med en part som kommer utifrån. Jag tänker mig att BAsIK kan användas som introduktion för nyanställda kassörer, för att slipa på arbetssättet för befintliga kassörer samt att cheferna kan göras medvetna om organisationens betydelse.

  Lennart Dahlberg, förhandlingschef, Netto
  – Jag jobbar en hel del med arbetsmiljöfrågor och har kontakter med myndigheter som Arbetsmiljöverket kring dessa frågor så jag blev intresserad av seminariet för att få ny kunskap kring kassaarbete. Verktyget verkar intressant och relevant samt ger en bra, enkel struktur att jobba efter med dessa frågor så jag kommer förmodligen att prova delar av det främst i form av enkäterna som ska göras av kassapersonalen.

  Ann-Kristin Nyström, leg. sjukgymnast/ergonom, företagshälsovård
  – Arbete i utgångskassa är belastande och kan orsaka smärta och skador så jag välkomnar BAsIK-verktyget som en metod att komma till rätta med problemen. Det är särskilt bra att frågor kring stress tas upp i verktyget, det är en faktor som förvärrar belastningen, men som ibland glöms bort. Jag tror att verktyget kommer att användas i branschen i samarbete med företagshälsovården.

  Gunilla Hallgren, ombud/regionalt skyddsombud, Handelsanställdas förbund, Örebro
  – Vi har en hel del problem med kassaarbete så jag blev intresserad av detta seminarium och tycker att verktyget verkar spännande och användbart. Jag kommer att informera om verktyget när jag gör skyddsronder på arbetsplatser och vid utbildningar för skyddsombud.

  Katrin Dagergren, arbetsmiljörådgivare, Svensk Handel och ledamot i Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK)
  – Jag har tidigare besökt ett seminarium om BAsIK i Uppsala och tyckte att det var mycket intressant så jag ville vara med och sprida informationen vidare. Därför arrangerade Handelns Utvecklingsråd och HAK detta seminarium gemensamt. Jag är glad att så många representanter från olika handelsföretag fanns på plats och tog del av informationen. Verktyget kan på flera sätt förbättra arbetsmiljön för de som arbetar i utgångskassa.

  Prenumerera på nyhetsbrev