Aktivitet
Start » Aktiviteter » På gränsen – etablera eller inte

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  På gränsen – etablera eller inte

  Drivkrafter för gränshandeln

  2012-02-03

  Gränshandeln har sedan mitten av 2000-talet vuxit rejält och den ökar klart mer än den inhemska handeln. Så det råder inga tvivel om att denna handel är viktig för de platser som ligger lämpligt till.

  ”Nordmenn på grensen”

  Idag är det i Västra Götaland som gränshandeln är som mest lönsam. Som god två kommer Värmland. Det handlar främst om norrmän som tar sig över gränsen och handlar i svenska butiker.

  – Under 2011 handlade norrmän dagligvaror för nästan 20 miljarder och sällanköpsvaror för nära 18 miljarder kronor i Sverige, berättar Henrik Vestin, analytiker på HUI Research på ett frukostseminarium om gränshandel i början av februari, som har gjort en studie av nordisk gränshandel och turism 2011. Det finns till och med en norsk dokusåpa om de som gränshandlar, ”Nordmenn på grensen” – så stort är fenomenet!

  Strömstad i Västra Götaland med handelsplatsen Nordby är den plats där norrmännen spenderar mest pengar, totalt tolv miljarder under 2011. De främsta dragplåstren i dagligvaruhandeln är alkohol, tobak, grönsaker, kött och frukt. Det finns till och med hemsidor där norska och svenska priser jämförs för att konsumenterna ska se hur mycket de tjänar på att åka till Sverige och handla.

  Fallet Sälen

  I fjällen i Dalarna finns Malung-Sälens kommun med orten Sälen som med sitt läge nära den norska gränsen borde kunna vara en intressant plats för ett köpcentrum som kan locka till gränshandel. Johan Håkansson, kulturgeograf på Högskolan Dalarna, fick i uppdrag av Länsstyrelsen att undersöka kundunderlaget i området. Malung-Sälen är i storlek jämförbar med kommunerna Strömstad, Årjäng och Eda (de två sistnämnda i Värmland) där de populära köpcentrumen Nordby, Töcksfors respektive Charlottenberg ligger.

  – Det började pratas i regionen om att det borde finnas utrymme för en handelsplats där också, sa Johan. Vi fick i uppdrag att göra en oberoende undersökning av hur kundunderlaget ser ut.

  Gränshandeln finns i Sälen, men den sker bara i de lokala butiker som redan är etablerade – det finns inget stort samlat köpcentrum. I undersökningen räknade forskarna även med ett möjligt köpcentrum i Storlien längre norrut i Jämtland eftersom det även där finns gränshandel och möjliga planer på att bygga ut.

  Köpcentrum drar

  Undersökningen visar att folk är beredda att resa längre ju större butikerna på platsen är och att attraktiviteten hos ett köpcentrum är mycket stor. Resandet till de befintliga handelsplatserna i Västra Götaland och Värmland pekar på att konsumenterna åker 30 mil för att handla på ett bra ställe.

  – För Sälens del är den potentiella omsättningen för ett köpcentrum runt en miljard kronor när det gäller gränshandel, men om man räknar in turister så blir det närmare en och en halv miljard, berättade Johan. Varför är det då ingen som har satt spaden i marken och börjat bygga?

  Det kan enligt Johan finnas flera anledningar till detta. Bland annat så har fjällturismutveckling stått i fokus i området och en stor del av den handel som byggts ut kan betraktats som en del av servicen för dessa besökare. Det även finnas en okunskap om hur gränshandeln har förändrats under senare år och därmed omedvetenhet om hur marknaden ser ut i praktiken.

  – Dessutom är en av knäckfrågorna huruvida Sälen kan konkurrera med Charlottenberg, förklarade Johan. Det är det närmaste av de tre andra handelsplatserna längre söder ut efter den norska gränsen.

  Turisterna är en fördel

  En stor andel av människorna som skulle kunna handla i ett köpcentrum nära gränsen vid Sälen har ungefär lika lång till Charlottenberg, så frågan är om det är möjligt att förändra konsumenternas beteende och skapa en så pass attraktiv handelsplats så att de väljer att åka till Sälen istället för Charlottenberg.

  – Jag tycker att Sälen helt klart är en intressant plats; inte minst med tanke på att turisterna, som inte finns i anslutning till de andra köpcentrumen, sa Johan.

  Prenumerera på nyhetsbrev