Aktivitet
Start » Aktiviteter » Packa rätt

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Packa rätt

  Förpackningssystem för den hållbara butiken

  2012-11-30

  Förpackningar får ofta utstå mycket kritik och ses som onödigt spill. Men de är nödvändiga och kan till och med vara av godo om man tar hänsyn till hållbarheten i tre led – nämligen planet, profit och people.

  – Förpackningar är ett gränssnitt mellan produkt och konsument; produkt och logistik/transport; samt produkt och produktion, förklarar Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet, på ett frukostseminarium i slutet av november. De brukar kallas ”the silent salesman” och är ett viktigt led i marknadsföringen av varor.

  Men förpackningar är så mycket mer än skyltfönster mot konsumenterna; de ska skydda varorna och produkterna de innehåller; de ska kunna packas på pallar på ett bra sätt och fylla lastbilar optimalt och de ska fungera att jobba med både för de som lastar, packar upp och ned samt säljer och sist men inte minst gå att öppnas av konsumenterna.

  Klimatpåverkan

  – Om vi optimerar förpackningarna när det gäller storlek – det kan räcka med någon millimeter här eller där – kan transporterna reduceras med runt 30 procent vilket har stor betydelse för klimatpåverkan, säger Annika. Men även förpackningar som skyddar varan på ett bra sätt genom hela leveranskedjan och gör att produkten får en lång hållbarhet betyder mycket för klimatet.

  Det är nämligen så att själva förpackningarna utgör en relativt liten del av en vara totala miljöpåverkan, störst andel har själva produktionen. Så om varan skyddas och bevaras genom hela leveranskedjan och kan användas i sin helhet av konsumenten utan spill har mycket vunnits.

  Hållbara förpackningar

  Det är många faktorer som spelar in när det gäller att utveckla hållbara förpackningar:

  • Form och storlek
  • Fyllnadsgrad
  • Material
  • Användarvänlighet
  • Information
  • Produktspill

  – Det är inte alldeles självklart vad som är den bästa lösningen, säger Annika. Att blanda in miljövänligt biomaterial i en petflaska kan ses som ett bra miljöinitiativ samtidigt som det kanske försvårar återvinningen och en liten förpackning av en matvara kan ses som onödigt, men om det ser till att svinnet i små hushåll minskar så har stora vinster gjorts för klimatpåverkan.

  Förpackningen är en del av lösningen

  Ett problem när det gäller innovationer och utveckling av bättre och effektivare förpackningar är att ingen vill ta den initiala kostnaden.
  – Jag tycker att det är en fråga för hela kedjan – från producent till konsument – och kostnaden borde kunna delas av alla. I det långa loppet blir vinsterna större, säger Annika.

  Förpackningens roll som endast ett problem i form av ”avfall” måste ändras. Annika menar att de ska ses som en del av lösningen. De är en integrerad del av produkten och genom tvärvetenskap och samarbete med branschen kan mycket göras och förbättras såväl när det gäller planet och profit som people.

  • Annika Olsson

  Prenumerera på nyhetsbrev