Aktivitet
Start » Aktiviteter » Samarbete kring minskad kontantanvändning

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Samarbete kring minskad kontantanvändning

  Det kontantlösa samhället

  2013-03-14

  Att handla med kontanter orsakar kostnader och problem. För att ta sig an utmaningarna med att minska kontantanvändningen och skapa alternativ som håller har projektet ”Det kontantlösa samhället” samlat flera olika intressenter som kan hjälpa till på sitt sätt.

  I mitten på mars genomfördes två olika seminarier – ett med banker och ett med handeln – av Niklas Arvidsson inom projektet ”Det kontantlösa samhället”. Deltagarna bestod av personer från handeln, hotell, restauranger, leverantörer av nya tjänster, fackföreningar inom handel och finanssektorn, banker, Riksbanken och andra organisationer med koppling till betalsystemet.

  Seminarierna diskuterade vad som styr kontantanvändningen och hur ett möjligt kontantfritt samhälle skulle kunna se ut i Sverige. Några preliminära slutsatser var att ett helt – till 100 procent – kontantlöst samhälle inte kommer inträffa så länge lagen kräver att till exempel myndigheter måste tillåta kontanta betalningar. Det är med andra ord mer realistiskt att tala om ett kontantfritt samhälle, det vill säga att kontantanvändningen reduceras till ett minimum. Det finns dock stora utmaningar; som till exempel krisberedskap för ett kontantfritt samhälle; utveckling av nya betaltjänster för de som idag är beroende av kontanter; ett betalsystem där varje betalsätt bär sina egna kostnader och där detta är transparent; samt att det måste skapas intressanta affärsmodeller som bygger på samverkan och som även är intressanta för handlare och konsumenter. Det fanns också ett stort intresse kring nya, innovativa tjänster och företag inom betalsystemet bland deltagarna i workshopparna.

  Projektets nästa steg är att analysera och fördjupa förståelsen av dessa resultat samt dess implikationer, göra ytterligare intervjuer, medverka i en konferens i Köpenhamn med temat The Cashless Society samt genomföra ytterligare seminarier.

  Prenumerera på nyhetsbrev