Aktivitet
Start » Aktiviteter » Standardisering bäddar för god logistik

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Standardisering bäddar för god logistik

  Handelns logistik - en branschstudie

  2010-10-27

  Logistik kan skapa både lönsamhet och tillväxt, men då krävs det att den är standardiserad och sköts av logistikspecialister. Butikerna ska kunna fokusera på försäljning och inte behöva ta hand om lagerhållning och inköp menade Mats Abrahamsson, professor och logistikforskare, när han och en kollega presenterade preliminära resultat på ett seminarium.

  Mats Abrahamsson och Jakob Rehme från Linköpings Tekniska Högskola berättade på ett internseminarium den 27 oktober om sitt pågående projekt ”Handelns logistik – en branschstudie” som ingår i utlysningen Logistik, distribution och partihandel.
  – På Linköpings Tekniska Högskola jobbar vi tvärvetenskapligt inom området industriell ekonomi där både ekonomi och teknik ingår, sa Mats. Vi vill bidra till långsiktig konkurrenskraft, tillväxt, hållbarhet och lönsamhet hos företag genom tillämpad forskning.

  Logistiken har stor betydelse

  Logistiken är en viktig parameter inom handeln och har stor betydelse för hur framgångsrikt ett företag blir. I det pågående projektet studeras logistikens roll i olika delar av handeln – mode, dagligvaruhandel, byggmaterial, och gör-det-själv.
  – Handeln är intressant eftersom det är en bransch under tillväxt och konkurrensen är påtaglig, inte minst genom internationalisering och globalisering, sa Mats. Logistiken är avgörande inom handeln.

  Grunden för god logistik är att processen standardiseras och centraliseras menar Mats. De stora företag som är framgångrika har konceptdrivna hårt styrda processer.
  – Först därefter, när systemet är specialiserat och man har skaffat sig skalfördelarna, kan man bli flexibel, förklarade han. Om man har en logistik som drivs av tillfällen och chansningar (opportunity driven) blir det lätt hattigt och man satsar på sånt som inte ger lönsamhet och tillväxt.

  Specialisering är viktigt

  Enligt Mats bör man inte stirra sig blind på att logistiken ska göras till lägsta kostnad utan på att den ska främja tillväxten.
  – Sista steget i att få en välfungerande och optimerad logistik är att satsa på relationerna och på så sätt kunna integrera hela logistikkedjan, då kan man skapa verkligt värde för kunden samt exempelvis skapa lösningar för automatisk butikspåfyllnad. Det viktiga är att butikspersonalen får ägna sig åt det som de är bra på, nämligen att sälja, medan de logistikansvariga tar hand om att rätt sortiment är på plats, betonade Mats.

  Det är främst de stora handelsföretagen, ”mega retailers”, som kan uppnå denna typ av logistiklösningar. Logistiken utgör ett av de få områden där de stora företagen har påtagliga konkurrensfördelar jämfört med mindre eller lokala företag.

  Byggmaterialhandeln

  Jakob Rehme presenterade en del resultat från studien av logistiken i byggmaterialbranschen som har pågått från 2004. I studien ingår både Gör-det-själv- (GDS) och proffshandlare; nio fallföretag studeras och de utgör cirka 75 procent av den svenska marknaden.
  – Vi har även studerat GDS-företag på den tyska marknaden eftersom de ligger långt före oss här i Sverige, berättade Jakob. Trenden på den svenska marknaden går mot allt större aktörer genom att mindre handlare går ihop i frivilligkedjor eller köps upp av större företag samt etablering av utländska företag såsom till exempel tyska Bauhaus.

  Deltagarna på seminariet som bland annat kom från byggmaterialhandeln diskuterade flitigt hur logistiken kunde lösas på bästa sätt. Resultat från projektet kommer att presenteras framåt sommaren 2011.

  • Mats Abrahamsson och Jakob Rehme

  Prenumerera på nyhetsbrev