Aktivitet
Start » Aktiviteter » ”Svenskt” ledarskap ger resultat

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  ”Svenskt” ledarskap ger resultat

  Företagsledare som tar ansvar

  2012-03-23

  Det svenska näringslivet är starkt kopplat till utvecklingen av välfärdssamhället och arbetsmiljön präglas av ”svenskhet”. I detta innefattas ett ledarskap som går ut på dialog och överlämnat ansvar snarare än benhård styrning. Forskning visar att detta är välrepresenterat inom det svenska näringslivet.

  Mikael Wickelgren fick tillsammans med en grupp forskare idén om att skriva en bok på temat Volvo när två personer som just hade slutat på företaget uttryckte att det behövdes ett sorgearbete för att lämna tiden på företaget bakom sig.

  – Vi ville skildra utvecklingen av det svenska samhället och dess näringsliv genom exemplet Volvo, berättade Mikael. Det resulterade i boken Volvo i våra hjärtan – hur skall det gå? som kom ut 2011.

  Delaktighet och kompetens

  Det visade sig att företagskulturen där, liksom även i många andra svenska företag, kännetecknas av delaktighet, samförstånd och dialog. Ett annat särdrag är att kompetensen hos medarbetarna är det viktiga, inte var de har fått sin utbildning.

  – Detta blev tydligt även när vi studerade personalledning inom detaljhandeln, där vi kunde visa att de företag som hade nöjdast medarbetare även var de som hade nöjdast kunder, sa Mikael. Företagen med nöjda medarbetarna präglades av samma värden som Volvo. Detta sätt att leda företag ser vi som typiskt svenskt; det finns inga tydliga hierarkier och medarbetarna uppmanas ofta att ta eget ansvar.

  Företagsledare bör ta plats

  En annan viktig del i slutsatserna i boken om Volvo var att företagsledarna idag till stor del har abdikerat från rollen som samhällsdebattörer som för fram sina åsikter och tankar på ett positivt sätt. Idag handlar det mer om att försvara sig och ducka när journalisterna när har nosat fram något problematiskt.

  Mikael efterlyste företagsledare som var mer aktiva i det offentliga samtalet och samhällsutvecklingen. Kanske kan någon av ledarna för ett större välkänt handelsföretag ta steget?

  • Mikael Wickelgren

  Prenumerera på nyhetsbrev