Aktivitet
Start » Aktiviteter » The 5th HUI Workshop – Erfarenhetsutbyte på workshop

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Erfarenhetsutbyte på workshop

  The 5th HUI Workshop

  2011-01-13

  Det är viktigt med mötesplatser för handelsforskare där kunskaps- och idéutbyte kan ske för att stärka nätverken och driva forskningen inom handelsområdet framåt. En sådan mötesplats är en årlig workshop som HUI arrangerar.

  I mitten av januari höll HUI den femte forskarworkshopen ”The 5th HUI Workshop”, en årlig träff som finansieras med medel från Handelns Utvecklingsråd. I år var det 17 nordiska forskare som möttes för att ta del av varandras forskningsresultat.

  Som vanligt ledde det till ett utbyte av erfarenheter och tankar som gav idéer till vidare forskning.
  – Eftersom HUI har en fot i akademin och en fot i näringslivet kan vi dessutom förmedla till forskarna vad som är viktigt för branschen, berättar Linda Thunström, forskningssamordnare på HUI. En annan viktig sak med den här workshopen är att vi vill hålla den rätt liten för att skapa en lite mer intim stämning.

  Workshopen hölls som vanligt på Mälargården utanför Stockholm och ett av de ämnen som togs upp var om handel i glesbygd kan ökas genom lokala evenemang. Något som forskaren Johan Håkansson, från Högskolan i Dalarna, med sin forskning kunde visa är svårt.

  Kristina Johansson, från Luleå Tekniska Universitet, pratade om hur könsstrukturerna i handeln ser ut. Idag gör arbetsrotationen att personalen varierar mellan att sitta i kassa, jobba på golvet och annat. Det är dock fortfarande en övervägande del av cheferna som är män och fler kvinnor som arbetar deltid.

  I en annan intressant studie hade Kimmo Eriksson, från Stockholms universitet, kommit fram till att även om vi är ärligare när det gäller kvalitén på en begagnad vara när vi säljer den till en vän så tenderar vi att ta ut ett högre pris än om vi säljer till en främmande person.

  – Vi hoppas att vi kan fortsätta göra denna workshop eftersom mötesplatser för forskare är en grundbult för att skapa bra forskning, avslutar Linda.

  Prenumerera på nyhetsbrev