Aktivitet
Start » Aktiviteter » Trender i samtiden påverkar framtiden

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Trender i samtiden påverkar framtiden

  Detaljhandeln i framtiden

  2012-11-16

  Trender är en stabil och långsiktig förändring som har en viss riktning och det är viktigt att ha koll på de aktuella trenderna i samhället i stort och handeln i synnerhet för att kunna vara förberedd inför framtiden.

  Niklas Gustafsson, HUI Research, pratade om trender som påverkar handeln.

  Niklas Gustafsson, HUI Research, pratade om trender som påverkar handeln.

  På HUI Research och Handelns Utvecklingsråds första frukostseminarium i Göteborg i mitten av november presenterade Niklas Gustafsson, senior analytiker på HUI och doktorand, ett antal megatrender som påverkar detaljhandeln inom 10 till 15 år.

  – Det är inte lätt att veta exakt vad dessa trender kommer att ha för betydelse för detaljhandeln, men vi vet att de kommer att ha en enorm betydelse framöver. Det är väl värt att hålla ett öga på dem och ägna tid åt att försöka förstå vad de har för implikationer för marknaden och företagen, sa Niklas.

  De sju megatrender som Niklas tog upp var:

  • Demografiska utmaningar
  • Internationalisering och globalisering
  • Teknisk utveckling
  • Internet och digitala medier
  • Service och upplevelser
  • Strukturomvandlingen
  • Hållbar utveckling

  Underströmmar i dessa megatrender leder ofelbart till en förändrad konsumtion och en förändrad marknad anser han.

  – Dessa strömningar kommer att förändra efterfrågan och skapa en ny typ av konsumenter, förklarade Niklas. Till exempel så får konsumenterna alltmer makt och det är viktigt att som företag samarbeta, vara ärliga och transparenta gentemot sina kunder och omvärlden. Det är också mycket tydligt att flera etablerade värdekedjor och affärsmodeller kommer att slås sönder.

  Niklas liknar den tekniska utvecklingen vid den nya oljan, det gäller att hitta sätt att utvinna den och raffinera den på. Något annat som kommer att vara nödvändigt är att utveckla multikanalstrategier. När det gäller service bör företagen fokusera på funktionell och personlig service i en värld som präglas av ett utbudsöverskott.

  – Det är viktigt att ställa rätt frågor gällande framtiden, sa Niklas. Helt grundläggande är att fundera över vilken business man befinner sig i och exakt vad det är man försöker åstadkomma – först därefter kommer viktiga frågor som hur man samtalar med kunderna och innovationer och strategier för framtiden.

  Prenumerera på nyhetsbrev