Aktivitet
Start » Aktiviteter » Trender och utmaningar för inköpsfunktionen i svenska handelsföretag

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Konkurrera med unik leverantörskedja

  Globala inköp i en förändrad värld

  2015-06-11

  Globalt inköp är idag en konkurrensfaktor för handelsföretag – det gäller tillgången till vissa produkter, möjligheten till fortsatt prispress samt förmågan att skapa kundvärden som lockar. Kanske är det ett måste för att överleva på marknaden idag – men det ställer också höga krav på handelsföretagen.

  – Vi menar dock att global sourcing inte alltid bör vara det självklara valet, särskilt inte för exempelvis europeiska handelsföretag som enbart handlar med europeiska kunder, sa Erik Sandberg, biträdande professor på Linköpings universitet på ett seminarium.

  Bara för att priset är billigare är det inte säkert att det i slutändan kostar mindre:
  – Det gäller att vara noga med att titta på totalkostnaderna och inte bara fokusera på priset, förklarade Mats Abrahamsson, professor på Linköpings universitet. Många företag gör bristfälliga kalkyler och riskerar att förlora mycket på grund av det.

  Hållbarhet fortfarande i mångt och mycket en hygienfaktor

  Forskarna har i ett pågående projekt bland annat gjort en enkät till inköpschefer i svenska handelsföretag som visar att det fortfarande är traditionella värden som produktion och logistiklösningar som mäts när det gäller leverantörer, medan miljö och sociala faktorer fortfarande har en mer undanskymd plats.

  – Vi upplever att majoriteten av företagen gärna pratar miljö och CSR, men i praktiken fortfarande gör ganska lite, sa Mats. Det finns undantag där vissa företag jobbar intensivt med dessa frågor för att hitta fungerande lösningar; det är dock komplexa problem som ställer stora krav på företagen som försöker.

  Kvalitet kräver kontroll

  Johanna Bergvall Forsberg, Manager Demand Planning på Hultafors Group som bland annat säljer arbetskläder av märket Snickers Workwear, berättade om deras utmaningar inom leveranskedjan. Snickers började sin resa med produktion i Skandinavien, etablerade sig sedan runtom i Europa med bland annat Lettland som en viktig bas för att numera ha merparten av sin tillverkning i Asien. Arbetet med att utvärdera nya produktionsmarknader är ständigt pågående.

  – Vi jagar förstås kostnader samtidigt som det för oss är oerhört viktigt med kontroll över leverantörskedjan eftersom Snickers är ett premiummärke som kunderna kräver mycket av, sa Johanna. I framtiden behöver vi bli ännu bättre på kundunika lösningar, flexibilitet och se över potentiella synergier mellan de olika varumärken som Hultafors Group förfogar över.

  Flöde och helhet är viktigt

  Kunderna ställer idag stora krav och handelsföretagen, med sin nyckelposition mellan leverantörerna och konsumenterna, har fått alltmer makt bakåt i ledet samtidigt som deras position har blivit alltmer komplex och kräver kompetens och flexibilitet.

  – Då är det viktigt att vara flödesorienterad snarare än som tidigare funktionsorienterad, sa Mats. Tidigare sågs varje del i leveranskedjan som en egen enhet med sin egen logik, men idag behöver vi se helheten och integrera delarna för att kunna utforma och styra det totala varuflödet.

  Idag är de allra flesta produkter lätta att kopiera och därmed blir det allt svårare att skilja ut sig genom unika produkter, däremot är det komplicerat att kopiera en framgångsrik och bra leveranskedja som skapar unika kundvärden.

  • Erik Sandberg, Linköpings universitet

  • Mats Abrahamsson, Linköpings universitet

  • Johanna Bergvall Forsberg, Hultafors Group

  Prenumerera på nyhetsbrev