Aktivitet
Start » Aktiviteter » Tryggare handel

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Tryggare handel

  Åtgärder mot butiksrån

  2012-09-21

  Butiksrån och andra brott mot handeln är ett stort och viktigt problem som kräver genomtänkta åtgärder för att kunna förebyggas. På ett seminarium arrangerat av Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) berättade olika berörda representanter om sin syn på problemet.

  Först ut var Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel som berättade att Sverige tyvärr leder ligan i Norden när det gäller butiksrån.

  – Den största boven är dock snatterier och stöld, sa Per. Det är bara 0,7 promille som blir straffade och i dagsläget är det enligt våra uppskattningar cirka en procent som polisanmäls. Här gäller det verkligen att arbeta förebyggande.

  Exponering versus säkerhet

  Visst svinn får man räkna med fortsätter Per, men en åtgärd kan vara att placera de stöldbegärliga varorna vid nära kassan. När det gäller exponering versus säkerhet leder det inte sällan till en dragkamp mellan marknadsavdelningen och de som är ansvariga för säkerheten.

  – Butikerna är rätt dåliga på att ta till sig den kunskap som finns och prioriterar ofta enkelhet och försäljning framför säkerhet, berättade Per.

  Ett annat problem är att handeln idag hanterar stora summor i kontanter samt paketutlämning. Handeln har blivit både bank och post och det gäller att ta höjd för det när det gäller säkerheten.

  Madeleine Blixt från Brottsförebygganderådet konstaterade att butiksrån är ett allvarligt brott både fysiskt och psykiskt samt ekonomiskt. Butiksrånen har ökat och till slut valde branschen at vända sig till Brå för att få en ordentlig kartläggning och utredning.

  – De viktigaste åtgärderna vi kan se är att reducera bytet, att använda teknik för att öka risken för upptäckt – och skylta med att sådan teknik finns – samt att vara noga med utformningen och närmiljön. Dubbel bemanning är viktigt för att personalen ska känna sig trygg, förklarade Madeleine. Att använda en kombination av olika åtgärder och vara medveten om lokala förhållanden är en framgångsrik strategi.

  ”Sydd mot rån i butik”

  Ett sådan paket av åtgärder är ”Skydd mot rån i handeln” som är ett 13-punkts program från HAK.

  – En butik som uppfyller alla punkterna får ett certifikat som visar att de skyddar sig mot rån på bästa sätt, förklarade Johan Bark från HAK.

  Jimmy Ekman, regionalt skyddsombud på Handelsanställdas förbund, berättade om vikten av information så att Handels vet när något ar hänt i en butik.

  – Det är viktigt att vi som skyddsombud kan komma ut och besöka den utsatta butiken och till exempel hjälpa till med formalia och se till att personalen får den hjälp de behöver, sa Jimmy.

  Jimmy förordade även samverkan mellan olika aktörer samt att säkerhetstänket ska ingå i det dagliga arbetet och att ”Skydd mot rån i handeln” är en bra grund att stå på där alla anställda får utbildning i säkerhet.

  Närvarande närpoliser

  Seminariet avslutades med att två poliser delade med sig av sina erfarenheter.

  – Trots att rånrisken har ökat till en procent idag från två tredjedels procent på 80-talet så är det en positiv utveckling med tanke på att många riskfaktorer har ökat, menar Gunnar Thun, kommissarie, Klara närpolis som har arbetat som polis och med butiksrån sedan och 80-talet och nyligen genomfört inventeringar av säkerheten hos kedjeföretag.

  Det gäller att hitta en bra balans mellan bekvämlighet och säkerhet och se till att allt fungerar. Idag har kedjeföretagen ofta bra utbildad personal, men inte alltför sällan brister det i till exempel trasig hårdvara.

  Dan Gustavsson, Söderortspolisen, berättade om arbetet i Stockholms södra förorter där antalet butiksrån var mycket stort.

  – Det behövdes verkligen en insats och vi satsade brett, förklarar Dan. Det är svårt att säga vad av våra insatser som har gett resultat, men butiksrånen har verkligen minskat sen vi satte igång.

  Några av åtgärderna var en kartläggning, utbildning av alla närpoliser, besök av närpolis i högriskbutiker, volontärer som spred information i problemområden och ett stormöte hos polisen i januari 2010.

  Det alla verkar vara överens om är att det är samverkan och samarbete mellan alla inblandade aktörer som är viktigt för ett framgångsrikt förebyggande arbete. Det gäller såväl handlare, anställda och polis, men även kommuner, stadsdelsförvaltningar och fastighetsägare är viktiga pusselbitar.

  • Jimmy Ekman, Gunnar Thun, Kerstin Wrisemo (KFO, moderator), Dan Gustavsson, Madeleine Blixt och Johan Bark.

  Prenumerera på nyhetsbrev