Start » Arbetsmiljö och säkerhet » Arbetsmiljö » Checklistor » Checklista lager och e-handel

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Checklista lager och e-handel

  Det här är en screeningchecklista som används för att undersöka arbetsmiljön, gärna vid skyddsronder. Utifrån vad som framkommer vid undersökningen kan mer detaljerade riskbedömningar behövas.
  Checklistan riktar sig mot hela handeln och berör inte alla frågor och alla verksamheter. Välj ”Ej relevant” på de frågor som inte är aktuella för er verksamhet.

  Checklistan kan fyllas i på datorn, paddan eller telefonen så snart du lämnat din e-postadress.
  Du får därefter ett mail till den e-post du angivit med en unik länk, den kan du använda för att fortsätta att fylla i vid ett senare tillfälle.
  Länken kan användas för att skicka den ifyllda checklistan till andra deltagare, eller sparas för att senare komma åt checklistan, t.ex. för uppföljning.
  Vill du spara checklistan som pdf eller skriva ut den kan du använda webbläsarens utskriftsfunktion och välja pdf eller skriv ut.

  >>> Checklista lager och e-handel

  Prenumerera på nyhetsbrev