Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Brand i handeln


  Till registreringen för utbildningen >>


  utb-repetion


  Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. På bara några minuter kan branden sprida sig utom kontroll samtidigt som det kan ta tid till dess att räddningstjänsten är på plats. Verksamheter och människor kan skadas och i värsta fall kan liv vara i fara. För att begränsa skadorna är det viktigt att de som befinner sig på arbetsplatsen kan agera snabbt, effektivt och säkert.

  Om webbutbildningen

  Utbildningen vänder sig till alla anställda inom handeln, både till dem som arbetar i butik och på lager. Den beräknas ta cirka 40 minuter att gå igenom.

  Efter att ha genomgått utbildningen ska deltagarna:

  • veta hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp
  • känna till de vanligaste brandriskerna inom handeln och hur dessa kan förebyggas
  • veta vilket brandskydd det finns
  • veta vilken släckutrustning det finns och hur den fungerar
  • veta hur en utrymning går till
  • veta hur man kan agera om det börjar brinna

  En referensgrupp med ämneskunniga på ett flertal företag inom den aktuella branschen, både från arbetsgivar- och fackligt håll, har varit med och tagit fram kunskapsmål och riktlinjer för innehållet i utbildningen. Brandskyddsföreningen är ämnesexperter och har också producerat utbildningen.
  Utbildningen är framtagen i samarbete med Prevent och Brandskyddsföreningen

  Prenumerera på nyhetsbrev