Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Sömnskola för handelsanställda

  Sömnstörningar är ett reellt problem i handeln och det påverkar de anställda negativt både i arbetet och i privatlivet. Forskare menar att en sömnskola speciellt framtagen för handelsanställda kan vara en väg att gå för att råda bot på problemen.

  Enligt Statistiska centralbyråns arbetsmiljöundersökning från 2011 lider en femtedel av de som jobbar inom handeln av sömnsvårigheter på grund av arbetet. Så många som drygt hälften känner sig uttröttade i kroppen efter arbetet, vilket troligtvis hänger ihop med sömnproblemen.

  – Eftersom det verkar vara så pass vanligt att drabbas av sömnsvårigheter och trötthetsbesvär inom handeln vill vi ta reda på mer om hur problemen hänger ihop med arbetet och vad som kan göras åt det, förklarar Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Sömnbrist påverkar individens liv och välbefinnande negativt, därför tycker vi att det är viktigt att forska kring detta.

  Konkret bidrag

  För att hjälpa dem som har problem med sömnen kommer forskarna att ta fram en sömnskola som är speciellt anpassad för anställda inom handeln.

  – Vi vill ge ett konkret bidrag till anställda inom handeln och bidra till förbättrade arbetsförhållanden, säger Göran.

  Studien kommer att genomföras i två delar; dels en enkätstudie som ska ge svar på frågor om arbetstider, fysisk och psykosocial arbetsbelastning, sömn- och trötthetsbesvär, hälsa, livsstil och arbetsprestation inom handeln; dels en studie där effekterna av en sömnskola i grupp utvärderas.

  – Tanken är att denna sömnskola sedan ska göras tillgänglig för egen användning på nätet samt i form av en bok, berättar Göran.

  Prenumerera på nyhetsbrev