Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Stanna eller sluta på jobbet i dagligvaruhandeln

  Personalomsättningen i handeln är hög och många anställda överväger att gå vidare till andra arbeten. Detta bidrar till flera utmaningar för handeln. En grupp forskare i Lund kommer att undersöka anledningarna till att anställda i handeln byter jobb.

  – Detta forskningsprojekt handlar om de anställda inom dagligvaruhandeln; det vill säga de som beställer och tar emot varor, packar upp dem, bygger om butikerna, hanterar kundkontakter och tar emot betalningar, berättar Vesa Leppänen, Lunds universitet. Ofta betraktas denna del av handeln som en genomgångsbransch och en stor andel är deltidsanställda och/eller tillfälligt anställda.

  Det här projektet fokuserar på den frivilliga rörligheten bland dessa anställda. I tidigare studier har främst faktorer som till exempel arbetsbelastning, lön, arbetstider och relationer till medarbetare och arbetsledare tagits upp som grund för en anställds beslut om att stanna eller sluta.

  Djupare insikter

  – Vi menar att dessa undersökningar ger en förenklad bild och vill bredda bilden genom att undersöka ytterligare faktorer såsom till exempel; den anställdes yrkeskunnande i relation till vilket utrymme butiken ger för att använda och utveckla det; och den anställdes samhälleliga värderingar i relation till vilka samhälleliga värden butiken uttrycker, förklarar Vesa.

  För att ta reda på detta vänder sig forskarna direkt till de anställda inom handeln i fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer.

  – Vi vill fånga och se mönster i de anställdas berättelser, säger Vesa. Förhoppningsvis kan djupare insikt kring problematiken underlätta för till exempel butikschefer och personalchefer inom handeln vid rekrytering och organisationsplanering.

  Prenumerera på nyhetsbrev