Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Butiken som marknadsplats » Det komplexa butiksbesöket » Ökad kunskap om marknadskommunikation i butik

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Ökad kunskap om marknadskommunikation i butik

  Det övergripande målet med Ekonomie doktor Fredrik Langes forskningsprojekt, vid Institutionen för reklam och PR på Stockholms universitet, är att öka kunskapen om hur marknadskommunikation i butik kan påverka kunders inköpsbeteenden.

  – Kundernas beteende i butiker är komplicerade att förutsäga. Ibland kommer kunderna till butiken väl förberedda, andra gånger sker inköpen mer spontant. Hur kan man som butik sälja mer till så pass disparata kundgrupper? Är kunderna välplanerande måste butikerna arbeta med atmosfär, sortimentsplanering och olika former av specialexponeringar för att väcka ytterligare behov, förklarar Fredrik Lange.

  Även leverantörer vill kommunicera i butikerna. Ur deras perspektiv är butiken att betrakta som vilken marknadsföringsarena som helst.

  – Butiken är en öppen arena, där besök, även när de inte leder till omedelbara köp, kan sätta minnesspår för framtiden. Precis som annan reklam och marknadsföring, konstaterar Fredrik Lange.

  Mix och komposition avgörande för framgång

  Man vet lite om hur butiksexponering fungerar, trots att det har gjorts en del förstudier kring exempelvis butiks-TV, där många kunder uttryckt irritation, särskilt om de varit framträdande, men där de samtidigt visat sig generera en del merköp.

  – Det finns inget entydigt svar på butiks-TV – ja eller nej. Det handlar om mix och komposition. Hur det skulle kunna se ut mer optimalt hoppas jag att min studie ska kunna visa, säger Fredrik Lange.

  Inom projektet kommer man att testa butiken som budskap och medium. Man planerar att arbeta med så kallade perceptuella nycklar: kreativa produktkombinationer, flexibelt sortiment och visuell inspiration, för att skapa köpsignaler, samt studera hur detta kan leda till större inköp. Man planerar också att studera aktiverande butiksmiljöer: digital skyltning, butiks-TV med mera, för att se om det skapar högre försäljning och kundnytta. Projektet har tillgång till hela ICA:s försäljningsdata inklusive kundkortsinformation för att följa individer över tiden och självscanningsdata från större butiker för att mäta enskilda butikbesöks längd och omfattning. Inom ramen för projektet finns även mätutrustning för andra typer av observationer: kundflödesmätare och eye-tracker-kameror med mera.

  – Vi tycker mycket om testbara experiment och hoppas kunna besvara frågor om hur man kan komponera kundstråk så att de genererar kraftigt förändrade inköp och i förlängningen flyttar kundernas tankestrukturer, avslutar Fredrik Lange.

  Prenumerera på nyhetsbrev