Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Öppenhet i inköpsstrategifrågor

  Detaljhandelsföretagen framhålls emellanåt som om de har de mest avancerade strategierna för varuförsörjning. Trots detta så finns det inte så mycket forskning om detaljhandelsföretagens inköps- och försörjningsstrategier.

  Professor Björn Axelsson vid Center for Marketing, Distribution and Industry Dynamics på Handelshögskolan i Stockholm avser i sitt forskningsprojekt att belysa på vilka sätt detaljhandelsföretag aktiverar sig i syfte att bli mer framstående som inköpsorganisationer, samt visa på vilka sätt butiken om marknadsplats både hjälper till och försvårar genomförandet av sådana ambitioner. Utgångspunkten för studien är ICA och ICA-organisationens arbete med så kallade open books och de konflikter open book-strategin ledde till i förhållande till vissa globala leverantörer.

  – Många avancerade företag inom bland annat bilindustrin har länge arbetat med så kallade open books där biltillverkarna studerar leverantörernas och hela försörjningskedjornas aktiviteter och räkenskaper ingående och försöker aktivera och förbättra dem på olika sätt. Detta ser man dock lite av inom handeln. I en svensk kontext har jag bara funnit att ICA arbetat i en sådan anda en tid och de stötte tydligen på en del patrull, berättar Björn Axelsson initierat.

  Öppna böcker har kommit för att stanna

  Projektet kommer att intervjua företrädare för ICA och några av deras leverantörer, samla in material från rapporteringen kring konflikten mellan ICA och Gillette, och komplettera dessa lärdomar med tre till fyra jämförelsefall för att tydligare identifiera de unika faktorer som definierat ICA:s arbete med open books. Björn Axelsson räknar inte med någon öppenhet kring siffror och priser, men däremot med idéer och tankar kring de strategiska positionerna och synpunkter kring själva idén med öppna böcker. Forskningsprojektet kommer att kunna ge värdefull kunskap om förändringsarbete inom inköp, förändringsprocesser generellt, och hur förändringsprocesser påverkas av olika intressenter: interna aktörer, leverantörer, butiker med flera.

  – Vi ska också försöka få en del perspektiv från andra detaljhandelsprogram och vilka historiska krafter det är som definierar förutsättningarna för modernt inköpsarbete. Det är så oerhört centralt med inköp inom handeln. Det är ju själva affärslogiken. Det sker ju ingen annan förädling än detta, förutom det man senare erbjuder kunder i butiken förstås, avslutar Björn Axelsson som är övertygad om marknadens kraftiga vinstförväntningar på handeln kommer att leda till större mognad och öppenhet i inköpsstrategifrågor. De öppna böckerna har kommit för att stanna.

  Prenumerera på nyhetsbrev