Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Faktorer bakom produktivitetsutvecklingen inom handeln

  Professor Lennart Hjalmarsson och hans arbetsgrupp kommer att analysera ett antal faktorer som ligger bakom produktivitetsutvecklingen i svensk handel.

  – Vi ska bland annat analysera effekterna av strukturomvandlingen inom detaljhandelssektorn, en sektor som är väl undersökt internationellt och framför allt i USA, men inte alls på samma sätt i Sverige.

  Ett av nyckelbegreppen är WalMart-effekten och den betydelse som produktivitetsutvecklingen inom handeln haft för produktivitetsutvecklingen i hela ekonomin.

  – WalMart-effekten är ett komplext begrepp med både positiva och negativa effekter. Exempelvis är de lägre priserna bra. Å andra sidan minskar totala antalet butiker. Genom att studera den relativa betydelsen av investeringar i ny teknik och arbetskraft kommer vi att analysera vad som ligger bakom produktivitetsutvecklingen i handeln. Då högre produktivitet kan leda till lägre priser undersöker vi en del av den positiva WalMart-effekten, säger doktorand Matilda Orth.

  Avancerad dynamisk modell

  Inom projektet kommer man att tillämpa en avancerad ekonometrisk modell som bättre än statiska modeller ska kunna ge svar på frågor kring produktivitet.

  – Produktivitet i handeln är ganska komplext att mäta. Man kan till exempel inte observera total produktivitet, men med hjälp av vår dynamiska modell och givet ett antal antaganden om hur företagen investerar kan vi beräkna total faktorproduktivitet, förklarar Matilda Orth.

  Modellen tar hänsyn till fler förändringar och hur de sker över tid, i jämförelse med statiska modeller, och inbegriper även skillnader mellan hur olika företag agerar vid förändringar i omvärlden. Slutligen kommer även deskriptiva mått såsom försäljning per anställd och försäljning per total lönekostnad att studeras.

  Resultaten från projektet ska förhoppningsvis bidra med viktig kunskap till handeln, myndigheter och samhället i stort, bland annat kommer man bidra med jämförande kunskap om arbete relativt kapital, vikten av efterfrågan, och hur den förhåller sig till konkurrenstryck och nyetableringar.

  – Vår förhoppning är att resultaten kommer att hjälpa handelsbranschen att uppnå bättre resultat framöver och därmed befästa sin roll som en av de viktigaste beståndsdelarna i svensk ekonomi, säger Lennart Hjalmarsson.

  Prenumerera på nyhetsbrev