Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Logistik i förändring

  Att flytta en vara från en plats till en annan, för att sälja den är vad handel alltid har handlat om. Traditionellt bestod logistikkedjan av flera aktörer som handlar med varandra: en bonde sålde till en grossist som sålde till detaljist som sålde till kund. Men det håller på att förändras: idag är framgångsrika handelsföretag ofta både grossist och detaljist, och i vissa fall även producent.

  Ett nytt forskningsprojekt vid Linköpings Tekniska Högskola, ska ta reda på hur logistiken ska utformas för att göra mest nytta för svensk handel i allmänhet, och i konkurrensen med utlandet. Vilken roll olika företag i en logistikkedja ska ha, och hur logistiken kan bli en integrerad del i företagens affärsmodell. Projektet: Handelns logistik – en branschstudie, leds av professor Mats Abrahamsson.

  Logistikforskning har hittills lagt mycket kraft på att utreda industrins logistik. Där är man mest intresserad av att följa logistiken fram till dess att den når produktionsenheten, som ofta är en bilfabrik, och där Toyota tjänar som förebild för hur lyckad logistik ska organiseras.

  Vägen ut ur fabriken är mest intressant

  – För handeln är logistikkedjan mer intressant när varan lämnar produktionsenheten. Handeln är mer kundstyrd, så man börjar i butiken, med kundbehovet och arbetar sig bakåt i kedjan, säger Mats Abrahamsson.

  Projektet syftar till att kartlägga hur logistiken ser ut i handeln. När det väl är gjort räknar forskarna med att ha identifierat vilka förutsättningar och problem olika branscher inom handeln har. Utifrån det ska man sedan hitta metoder och teorier om hur logistiken kan förbättras i de olika branscherna.

  – Några branscher vi tycker är intressanta att studera är dagligvaror, där brittiska Tesco med rätta framhålls som ett föredöme för sin logistik. Byggvaruhandeln är intressant med sina skrymmande varor jämfört med gör det själv-handlare som Clas Ohlson.

  Andra branscher som hamnar under luppen är kontorsmöbler, som är en intressant bransch då mycket tillverkning sker i Sverige. Vanlig möbelhandel har sina förutsättningar då varorna är känsliga för transportskador.

  Ingen vara – ingen kund

  – Kommer inte varorna fram till butiken, eller om de är skadade, då förlorar handlaren en kund.

  För företag som levererar till industrin ställs andra krav på logistik. Särskilt för expansiva företag som genomför många förvärv.

  – Logistiken är då central för att ta hem synergieffekter. Då är det viktigare att logistiken förmår ta hand om nyförvärvade företag, snarare än att den är strömlinjeformad.

  Projektet kommer att inledas med en enkätundersökning där intressanta fallstudier kommer att väljas ut. Forskarna har också kontakt med utländska forskare, bland annat i Tyskland och Storbritannien.

  – Det är viktigt att komma ihåg att alla handelsbranscher är olika och att alla företag inte har lagt lika mycket vikt vid logistik. Men med ökad internationalisering av handeln är det viktigt att förstå och lära av de bästa.

  Prenumerera på nyhetsbrev