Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Distributionssystemet i upplösning

  Vad händer med mellanhänderna i handeln? Den traditionella uppdelningen av handelskedjans aktörer i producent, grossist, detaljist och konsument är idag inte lika självklar. Idag har många handelsföretag flera roller i kedjan. Ica har till exempel gått från att vara ett inköpssamarbete till att vara detaljist, grossist och allt mer producent av egna märkesvaror.

  Hur kopplingen mellan produktion och konsumtion fungerar och hur den har förändrats är föremål för forskningsprojektet Rollförändringar i distributionssystem, som genomförs vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg under ledning av tek. dr. Kajsa Hulthén:

  – I debatten har det ifrågasatts om mellanhänderna tillför något värde. Vår utgångspunkt är att mellanhänderna fortfarande har ett värde, men att deras roller har förändrats.

  I industrialismens barndom massproducerades varor som sedan såldes till grossister som i sin tur sålde vidare till detaljister. Det innebar att mellanhänderna hade tydliga roller i varans väg mellan produktion och konsumtion.

  – Idag finns utrymme för nya typer av aktörer, medan andra kan komma att försvinna om de inte tillför något värde.

  Projektet ska också undersöka var i kopplingen mellan produktion och konsumtion som den slutliga kundanpassningen sker.

  Teknik ökar flexibiliteten

  – Ny teknik gör det idag möjligt att anpassa varor efter kundernas krav. Men det är inte längre säkert att det sker i produktionsledet. Idag kan det lika gärna ske någonstans i distributionskedjan.

  I projektet kommer man bland annat att studera pc-branschen som haft en stor variation i sammankopplingen mellan produktion och konsumtion.

  – Dell hade inga mellanhänder medan HP bara sålde via återförsäljare. Men det har förändrats under de senaste fem åren.

  En annan bransch som ska specialstuderas är byggindustrin.

  – Byggindustrin är intressant med sin långa historia, där mellanhänderna har haft en mycket stark ställning.

  Under arbetets gång ska forskarna välja ut ett antal intressanta fall där man ska försöka kartlägga mellanhändernas inbördes relationer. Målet är att ta fram en uppdaterad referensram.

  Nätverk istället för kanal

  – Idag sker inte distribution i en kanal, utan i flera. Kopplingen mellan produktion och slutanvändare är ett nätverk där olika aktörer specialiserat sig på det de gör bäst.

  Varje aktör ska också bedömas utifrån vilket värde den tillför i förädlingskedjan.

  – För att överleva måste mellanhänderna hitta sina nya roller och kunna motivera varför de finns.

  Prenumerera på nyhetsbrev