Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Identifiering av framgångsfaktorer för partihandel

  Vad påverkar nystarter, omflyttningar och nedläggningar av partihandelsföretag, och vad karakteriserar de nystartade företagen inom partihandeln som överlever och växer. Och hur kommer det sig att vissa små lönsamma partihandlare väljer att avstå från att växa sig stora.

  De frågorna ställer en grupp forskare i projektet Vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling?, under ledning av professor Niklas Rudholm vid Högskolan i Dalarna och HUI.

  – Det är själva anpassningen till förändringar i efterfrågan som vi tittar på. Är det mer lönsamt att investera i nya maskiner när efterfrågan ökar, eller är det bättre att flytta verksamheten eller att köpa in sig i annan verksamhet, säger Niklas Rudholm.

  Forskarlaget är sammansatt av nationalekonomer, företagsekonomer och kulturgeografer. Därmed hoppas man kunna hitta olika typer av relevanta kriterier för framgång. Till sin hjälp bygger de upp en databas där partihandelsföretagens geografiska placering kopplas till företagens bokslut.

  – Tidigare använde man län eller kommuner som geografisk enhet för ett partihandelsföretags marknad, men det är inte relevant. Istället bygger vi upp en databas som tar hänsyn till partihandelns geografiskt större marknad.

  Sedan ska man försöka hitta de faktorer som är avgörande för om ett partihandelsföretag lyckas eller ej.

  Varför lyckas vissa?

  – Vi kan se om vissa delar av partihandeln påverkas på ett annat sätt än andra delar. Vi kan också jämföra om olika geografiska regioner reagerar på olika sätt på förändringar i efterfrågan.

  Projektet kommer också att titta på nyetablerade företag och se vad som skiljer dem som överlever från dem som går under.

  – Utslagning av nyetablerade företag är en blodig historia, och det gäller inte bara i lågkonjunktur.

  Varför vill man inte växa?

  Under arbetet ska man också vaska fram ett antal små eller medelstora partihandelsföretag som är framgångsrika, solida och allmänt välmående, men som trots det inte har ambitioner att växa.

  – Vi ska ta reda på varför. Är det för att de trivs bra som det är, eller finns det andra förklaringar. Det kan vara etableringshinder, som krångliga plan och byggbestämmelser.

  När forskningsprojektet är avslutat 2011 hoppas Niklas Rudholm och de andra forskarna att resultaten ska hjälpa företag att välja etableringsstrategier, att kunskapen om partihandel ökar generellt och att flera framgångsfaktorer är identifierade.

  – Vi kommer inte att ha en färdig framgångsmanual men förhoppningsvis kommer vi att kunna peka på några av de faktorer som skiljer mellan fiasko och succé.

  Prenumerera på nyhetsbrev