Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår

  E- och m-handeln har under de senaste åren ökat kraftigt och en omvälvande förändring av handeln och våra konsumtionsmönster står för dörren. De fysiska butikerna är dock fortfarande den vanligaste handelsplatsen, men butikerna måste förhålla sig till det nya som gör intåg.

  – Digitaliseringen av handeln påverkar de fysiska butikerna i hög grad och kommer sannolikt att få allt större betydelse för hur, när, vad och var vi konsumerar, säger projektledaren Anna Jonsson, docent i företagsekonomi på Centre for Retailing vid Göteborgs universitet. Vårt projekt tar fasta på vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för den fysiska handeln.

  Majoriteten av handeln pågår idag fortfarande i de fysiska butikerna, men detaljhandelsföretagen måste förhålla sig till den framväxande digitaliseringen för att inte bli lämnade efter.

  – Det är snarare de butiker som driver utvecklingen än de som blir drivna av den som kommer att nå framgång, säger Anna Jonsson. Vi kommer att identifiera och analysera de framväxande affärsmodellerna.

  Nya koncept för detaljhandel

  Projektet planerar att ta fram och testa ett antal nya koncept för detaljhandel, titta närmare på förändringar i varuflödena samt undersöka vilka nya villkor och arbetsuppgifter detta kan innebära och hur man organiserar sig kring dessa utmaningar. Studien kommer att genomföras i tre olika delprojekt med en kombination av olika metoder, såsom djupintervjuer och observationer.

  Målet är att utveckla och öka förståelsen för digitaliseringen och de förändringar den leder till inom detaljhandeln. Detta för att bidra till att handelns företag och anställda ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och i förlängningen skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och lönsamhet.

  Prenumerera på nyhetsbrev