Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Forskning relevant för handelsnäringen 2018 » DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Tilliten i personaliseringens tid

  Handeln är mitt inne i en strukturomvandling.

  En väsentlig del har med användandet av personuppgifter och den data som kan samlas in kring personer för att skräddarsy erbjudanden och tjänster. Samtidigt finns en oro hos konsumenten för hur personuppgifterna hanteras.

  Med individuellt relevanta, s.k. personaliserade, erbjudanden, stora mängder data och digital automation har handeln en stor potential för tjänsteutveckling, effektivisering och tillväxt. Tillit och förtroende är en av de viktigaste komponenterna i relationen mellan handlare och kund, och en grundförutsättning för fungerande marknader.

  Samtidigt visar studier att det finns en oro hos många konsumenter för hur deras personuppgifter hanteras, en känsla av förlorad kontroll över vart informationen tar vägen, och över att transparensen är låg.

  Sammantaget betyder detta när det gäller en digitaliserad och alltmer datadriven handel att det finns ett ökande behov av att handeln finner sätt att stärka sin kundrelation gällande insamling och hantering av personuppgifter och individuell information och den för tillväxten nödvändiga tilliten till marknaderna.

  Det tvååriga forskningsprojektet studerar hur handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster, och vilken grad av transparens som är praktiskt möjlig och lämplig för insamling och användning av individers data.

  I intervjuer med utvecklare inom handeln, enkätstudier och fokusgruppsintervjuer sätts speciellt fokus på några viktiga utmaningar: transparensens förutsättningar i handelns informations- och datahantering, integritetsparadoxen där kundbeteende inte matchar uttryckta värderingar och medgivandets funktion i relationen mellan handlare och kund i förhållande till datainsamling.

  Projekttitel: DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin

  Syftet med projektet är att visa hur handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster.

  Stefan Larsson,

  Projektledare: Stefan Larsson, docent, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet

  Övriga projektdeltagare: Andreas Bergström, vd, Tankesmedjan Fores Samarbetspartners: Konsumentverket, Svensk Handel, IT&Telekomföretagen och Dustin Beviljat anslag: 1 660 000 kronor Projekttid: september 2018-årsskiftet 2020/21

  Prenumerera på nyhetsbrev