Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Digital teknik och människans erfarenhet samspelar i nya innovationssystem

  Digitaliseringen tillgängliggör mängder av data i handelsnäringen. En guldgruva har det hävdats länge, men många brottas också med hur all denna data ska användas för att skapa innovationer som ökar konkurrensförmågan. Det har utvecklats många datadrivna innovationssystem för att nyttiggöra guldet, men det är inte hela lösningen.

  Professor Stefan Cronholm, Högskolan i Borås anser att de datadrivna innovationssystemen som finns på marknaden missar en viktig aspekt – de är ofta utvecklade ur ett strikt tekniskt perspektiv men det organisatoriska perspektivet med människors expertkunskap och kompetens i förgrunden saknas.

  Stefan Cronholm leder projektet ”Digitala hybridsystem för innovation” som fått projektanslag från Handelsrådet.

  – Flera forskningsstudier visar på risker med att enbart förlita sig på digital teknik och dess komplexa algoritmer. Dessa studier pekar istället på vikten av att människors erfarenheter och kognitiva förmågor i större utsträckning tas tillvara, skriver han i projektansökan.

  Hans slutsats är att det behövs hybridsystem, alltså innovationssystem som kombinerar digital teknik med människors erfarenhetsbaserade kunskap och kognitiva processer. Han förklarar att syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för handelsnäringen i Sverige att öka sin konkurrensförmåga genom ny kunskap som beskriver hur hybridsystem kan stödja en data-driven innovationsprocess och de olika beslut som behöver fattas under arbetet. Målet med projektet är att leverera tre resultat:

  1. Designprinciper, alltså rekommendationer för hur hybridsystem kan utvecklas.
  2. En prototyp, alltså ett enkelt exempel på hybridsystem.
  3. En designteori avseende hybridsystem för bättre innovationsförmåga.

  – Jag tycker att projektet är särskilt spännande eftersom det kommer att genomföras i nära samarbete med flera handelsföretag. Det borgar för att kunskapsbidragen ska bli värdefulla både för praktiken och forskningssamhället, säger Hannes Göbel vid Högskolan i Borås, som genomför projektet tillsammans med Stefan Cronholm.

  Projekttitel: Digitala hybridsystem för innovation

  Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för handelsnäringen i Sverige att öka sin konkurrensförmåga genom ny kunskap som beskriver hur hybridsystem kan stödja en data-driven innovationsprocess och de olika beslut som behöver fattas under arbetet.

  Stefan Cronholm

  Projektledare: Stefan Cronholm IT-sektionen, Högskolan i Borås

  Övriga projektdeltagare: Hannes Göbel, Centrum för digitalisering, Högskolan i Borås Björn Dahlstrand, Handelslabbet, Högskolan i Borås Joakim Palmertz, Sogeti, Jeanette Regner, E-handelsstaden Borås, Leif Andersson, Illumineight Samarbetspartners: Sogeti, E-handelsstaden Borås, Illumineight, Handelslabbet Beviljat anslag: 1 567 500 + minst 520 000 kr i medfinansiering, E-handelsstaden Borås, Illumineight, Handelslabbet Tidsplan: Januari 2020 - december 2021

  Prenumerera på nyhetsbrev