Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Forskning relevant för Handelsnäringen 2020 » Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet

  Lager, som för tio år sedan sågs som ett nödvändigt ont, ses idag som en väsentlig strategisk pusselbit. Allt fler handelsföretag i Sverige väljer att automatisera sina lager, och den snabba tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för företag att anpassa automationslösningar efter sina egna unika behov.

  Forskargruppen kommer att undersöka vad handelsföretagen väljer att automatisera, vilka nyckelbesluten är och hur det påverkar företagens lönsamhet och konkurrenskraft – både nationellt och internationellt. Projektet utvecklar ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager.

  –  Det finns många olika anledningar till att företag väljer att automatisera. Med nuvarande implementationstakt och snabba teknologiutveckling är det viktigt att forskningen hänger med och möter behovet av ny kunskap, säger Joakim Kembro, forskare vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

  Fokus på framtidens kompetensbehov

  Den snabba framfarten av lagerautomation kommer troligen att skapa många nya utmaningar inom handeln – inte minst för de som jobbar i och med automatiserade lager. Ökad automatisering kommer sannolikt att få stor effekt på personalens roll och här hoppas forskargruppen att kunna bidra till diskussionen om hur vi möter framtiden.

  – I framtiden kommer det kanske att krävas mindre personal i lager – i och med ökad användning av robotar – men de jobb som finns kvar kommer kräva en annan typ av kompetens än idag. Det här ett nytt område som är väldigt snabbföränderligt. Det kommer vara en stor utmaning men samtidigt kritiskt att följa med i den omställning som pågår här och nu, säger Joakim Kembro.

  Projekttitel: Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet

  Projektets syfte är att undersöka vilken grad och typ av automation som handelsföretag väljer, erfarenheter av dessa, och vilka faktorer som påverkar olika nyckelbeslut. Vi vill vidare undersöka hur ökad automation påverkar handelns lönsamhet och konkurrenskraft samt hur det bidrar till ett hållbart arbetsliv och samhälle.

  Joakim Kembro,

  Projektledare: Joakim Kembro, Teknisk Logistik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

  Övriga projektdeltagare: Övriga projektdeltagare: Andreas Norrman, Teknisk Logistik, Lunds Tekniska Högskola, Christofer Kohn, Bileko Car Parts, Mekonomen Group Beviljat anslag: 1 990 000 kronor Tidsplan: november 2020 - oktober 2022

  Prenumerera på nyhetsbrev