Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Forskning relevant för handelsnäringen 2021

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Forskning relevant för handelsnäringen 2021

  Som tidigare år har Handelsrådets utlysning det breda temat "Forskning relevant för handelsnäringen" för att generera ny branschkunskap till nytta för handeln. Syftet med den forskning som finansieras av Handelsrådet är att generera relevant kunskap till nytta för handelns arbetsgivare och arbetstagare, men också kunskap om branschen som helhet.

  Handelsrådets årliga utlysning för finansiering av forskningsprojekt inom handeln resulterade i att sju forskningsprojekt beviljas sammanlagt 11,7 miljoner kronor. Med forskning som spänner över ett flertal handelsrelaterade områden kan de generera ny branschkunskap till nytta för handeln, inte minst när det gäller konsekvenserna av den pågående Covid-19 pandemin som överskuggat det innevarande året, något som både påskyndat den digitala utvecklingen samt bidragit till stora utmaningar för den fysiska handeln.

  De beviljade projekten spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen, från bland annat arbetsmiljö och AI och till den fysiska detaljhandeln.

   

  Beviljade projekt

   

  Surviving the COVID-19 pandemic? Retailers’ adaptation strategies

  Sven-Olov Daunfeldt, Handelns Forskningsinstitut

   

  Interaktionen mellan människor och AI inom handeln

  Gustav Tinghög, Linköpings Universitet

   

  Vad kan vi lära oss från 100-åringarna?

  Kristina Tamm Hallström, Handelshögskolan i Stockholm

   

  How retail data can help in societal crises: The case of COVID-19

  Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm (SIR)

   

  Pandemins lärdomar – strategiska möjligheter och innovationer för butiker i stadskärnan

  Malin Sundström, Malmö Universitet

   

  Handeln som attraktiv arbetsplats: Arbetsmiljöfaktorers betydelse för attityder, beteenden och hälsa

  Magnus Sverke, Stockholms universitet

   

  Optimerad butikspåfyllnad

  Olov Isaksson, Stockholms universitet

   

  Prenumerera på nyhetsbrev