Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Forskning relevant för handelsnäringen 2016 » Effektiv materialhantering och lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Fokus på lager och distribution i omnikanaler

  Idag är det omnikanaler, där olika marknads- och försäljningskanaler integreras sömlöst, som gäller. För att få detta att fungera behöver distributionsstrukturen i handelsföretagen vara effektiv och väl anpassad både när det gäller digital handel och fysiska butiker.

  E-handeln i Sverige ökar med 15 procent årligen och tillväxttakten förväntas öka. Samtidigt förutspås 80 procent av detaljhandeln fortfarande ske i den fysiska butiken år 2020. Ett skäl är att företag allt mer använder en multikanalstrategi för att kompensera brister i en kanal med styrkor i den andra. I multikanalstrategin används dock ofta kanalerna som stuprör utan att integreras med varandra. Idag talas allt mer om helintegrerade omnikanalstrategier.

  – Forskning kring multikanaler har hittills mest fokuserat på själva kunden, säljprocessen och därtill tillhörande IT-system. En annan viktig utmaning är effektiv hantering av det fysiska flödet av sålda varor och returer vilket vi kommer att studera, säger Andreas Norrman, professor, Lunds universitet.

  Distributionens utmaningar

  Distributionsstrukturen i handelsföretag är ofta komplex med flera olika butiker och olika typer av distributionscentraler med olika specialiteter. Ordersstorleken mellan kanalerna skiljer sig mycket åt vilket skapar stora utmaningar i det operativa arbetet. Både traditionell handel och e-handelsaktörer måste anpassa sig för att kunna hantera logistiken i omnikanaler.

  – En övergripande fråga blir i vilken omfattning olika fysiska flöden ska separeras/integreras mellan olika kanaler, samt hur de utmaningar som uppstår bäst hanteras, säger Andreas. Studien fokuserar på distributionscentralens roll och utmaningar, eftersom den har betydelse för hur kostnadseffektiv och hur serviceorienterad multi- eller omnikanalstrategin blir.

  Projekttitel: Effektiv materialhantering och lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler – en studie av goda exempel bland svenska handelsföretag

  Syftet med projektet är att undersöka hur en effektiv materialhantering och lagerverksamhet kan öka konkurrenskraften i multi- och omnikanalstrategier.

  Andreas Norrman,

  Projektledare: Andreas Norrman, professor, Lunds universitet

  Övriga projektdeltagare: Joakim Kembro, tek. dr, Lunds universitet

  Prenumerera på nyhetsbrev