Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Forskning relevant för handelsnäringen 2016 » Parti- och detaljhandelns roll för svensk export

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelsnäringen främjar svensk export

  Detalj- och partihandeln är betydelsefull för den svenska exporten samtidigt som dess omfattning och påverkan på de svenska företagen är relativt okänt. Här finns en kunskapslucka att fylla.

  Företag som exporterar begränsas inte till sin lokala marknad och kan därför bli mer framgångsrika än sina lokalt begränsade konkurrenter. Men att etablera sig internationellt är komplicerat och det kostar – både kapital och kunskap behövs.

  I den svenska diskussionen om svensk export är handelsnäringen anmärkningsvärt osynlig. Samtidigt har ny forskning visat att en betydande andel av Sveriges export sker via parti- och detaljhandeln. Det har även framkommit att parti- och detaljhandelns roll som exportfrämjare är särskilt betydelsefull för små och medelstora företag, som troligen inte skulle klara av att penetrera utländska marknader på egen hand.

  – Parti- och detaljhandelsbolagen fungerar som en katalysator för stora delar av svensk export, säger professor Patrik Tingvall, projektledare, och verksam vid Ratio och Södertörns högskola.

  Tidigare outforskat område

  Trots parti- och detaljhandelsbolagens betydelse för svensk export finns det idag ingen direkt kunskap om hur betydelsen ser ut i mer konkreta termer. Med unik tillgång till omfattande data över svenska företags handelsmönster kan nu omfattningen av parti- och detaljhandelsbolagens betydelse, samt på vilka sätt de underlättar och stödjer exporten, analyseras och förstås.

  – Detta är ett tidigare outforskat område och det ska bli väldigt spännande att se vad vi hittar säger Patrik.

  Projekttitel: Parti- och detaljhandelns roll för svensk export

  Syftet med projektet är att undersöka vilken roll parti- och detaljhandeln i Sverige har för den svenska tillverkningsindustrins export.

  Patrik Tingvall,

  Projektledare: Patrik Tingvall, professor, Ratio – Näringslivets Forskningsinstitut och Södertörns högskola

  Övriga projektdeltagare: Ari Kokko, professor, Copenhagen Business School, Sven-Olov Daunfeldt, professor, Högskolan Dalarna och HUI Research, och Daniel Halvarsson, fil. dr, Ratio

  Prenumerera på nyhetsbrev