Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Framtidens fysiska mötesplats 2017 » Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Digitalisering för att lyfta fysiska platser

  Centrumhandelns död har varit på tapeten under de senaste åren – externa handelsplatser och e-handel tar över. Men det finns en önskan om att göra de fysiska mötesplatserna mer attraktiva att besöka, och en väg dit är digitalisering.

  – Vi fokuserar på värdeskapande digitalisering för att lyfta fysiska mötesplatser i framtiden på ett sätt som främjar både handeln och besöksnäringen, säger Erik Wästlund, docent i psykologi och projektledare, Karlstads universitet.

  Genom de två fokusområdena kunder och koncept kommer forskargruppen att studera hur nya digitaliserade tjänster kan främja kundupplevelser, leda till förändrade konsumentbeteenden i olika fysiska mötesplatser och i förlängningen leda till positiva resultat för handels- och besöksnäringen generellt.

  För att möta konkurrensen från e-handel och externhandel har detaljhandeln i centrala lägen och besöksnäringen utarbetat strategier för att skapa nya kundupplevelser och därigenom locka fler besökare till centrumhandelns fysiska platser. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för de fysiska butikerna att konkurrera genom att erbjuda digitala tjänster.

  – Vi vill titta närmare på hur dessa tjänster påverkar kunders upplevelser och hur detta i sin tur påverkar lönsamheten för handels- och besöksnäringen, säger Erik.

  Svar om digitaliserade tjänster

  Projektet är viktigt eftersom det inte finns några entydiga svar på hur digitaliserade tjänster påverkar kunders upplevelser i olika fysiska mötesplatser.

  – Resultaten kommer att kunna ge företagen bättre beslutsunderlag för hur de ska använda digitala tjänster på bästa sätt, säger Erik. Att investera i till exempel app kostar tid och pengar och då är det viktigt att veta vad som fungerar.

  Forskargruppen kommer att använda fokusgruppsintervjuer, workshops, experiment och enkätstudier med representanter för både handels- och besöksnäringen för att ta fram underlag för analyser och resultat. Några av de nya digitala tjänster som genereras kommer att testas experimentellt genom samarbete med app-utvecklingsföretaget Infid.

  Projekttitel: Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund

  Syftet med projektet är att undersöka digitaliseringens användningsområden, möjligheter och utvecklingspotential med ett fokus på värdeskapande för både företag och enskild konsument.

  Erik Wästlund,

  Projektledare: Erik Wästlund, docent, Karlstads universitet

  Övriga projektdeltagare: Pernille K. Andersson, lektor, och Tobias Otterbring, lektor, Karlstads universitet Samarbetspartners: Centrum Karlstad Utveckling, Visit Karlstad Member, Karlstad Handel och Infid AB Beviljat anslag: 3 961 000 kronor Projekttid: 2017–2019

  Prenumerera på nyhetsbrev