Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Handelns historia bevaras åt eftervärlden

  Hur mycket ved från Mellannorrland såldes i Stockholm på 1890-talet? Hur löste importörerna av lysfotogen från Ryssland den stora bristen på tomfat i handeln över Östersjön under första världskriget? Svaren på dessa frågor är nu lättare att finna, sedan Centrum för Näringslivshistoria organiserat en mängd företagsarkiv och intervjuat personer från handelns historia.

  Under arbetet med att bevara och tillgängliggöra arkivmaterial och intervjuer har Centrum för Näringslivshistoria arbetat med ett tjugotal företagsarkiv, där företagen i många fall sedan länge upphört.

  – Arkivet från Blancks oljeimport innehåller mycket intressant korrespondens mellan börderna Nobels ryska oljeföretag Branobel och den svenska generalagenten Blanck, säger Per Dahl, forskningschef i Centrum för Näringslivshistoria.

  Bland annat kan man läsa om den stora bristen på tomfat som hämmade handeln med oljeprodukter över Östersjön.

  – Blancks fick år 1916 en pant på 10 kronor för varje tomfat som återsändes till S:t Petersburg.

  Andra arkiv som uniformkonfektionisten MEA har tagits omhand och organiserats för att lättare kunna undersökas av forskare. MEA gick i konkurs 1985 och den sista tiden var dåligt dokumenterad. Därför kompletterades arkivmaterialet med intervjuer med sju före detta anställda på olika poster i företaget.

  – Intervjuer är en tacksam metod att få kvalitativa data. Varför gjorde man som man gjorde. Fanns det en strategi eller var det rena tillfälligheter?

  Det historiska källmaterialet är även relevant för dagens beslutsfattare inom handeln.

  – I arkivet från vedgrosshandlaren P. Wikström junior som sträcker sig mellan 1830-1930 kan man till exempel studera distribution i förhållande till storstadens försörjningsbehov.

  Forskningsprojektet ”Den svenska handelns historia” har också som syfte att offentliggöra handelns historia. Därför har Centrum för Näringslivshistoria publicerat fördjupande artiklar i handelshistoriska ämnen inom ramen för Mercuriusprojektet.

  handelns-historia2

  Automathörnan utanför Malmborgs livsmedel i Malmö 1963. ICA:s arkiv, Centrum för Näringslivshistoria

  Prenumerera på nyhetsbrev