Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Övriga projekt före 2017 » Flexibel handel » Perspektiv på tillfälliga anställningar

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Perspektiv på tillfälliga anställningar

  Trenden går mot att en allt större andel av personalen inom handeln är tillfälligt anställda, exempelvis via bemanningsföretag. Kanske är det så att det inte bara är handelns behov påverkar hur handeln rekryterar och bemannar utan att även andelen inhyrd personal får betydelse för arbetets organisering i sin tur.

  En av utgångspunkterna i den nya studien ”Flexibel handel”, som leds av Lars Walter på Centre for Retailing på Handelshögskolan i Göteborg, är att man inte kan anta att organisationer alltid är strategiska och rationella i valen av hur de ska organisera sig.

  – Många studier menar att det finns en medveten genomtänkt grund till att använda tillfällig arbetskraft, säger Lars Walter. Men vi menar att det inte är hela sanningen. Likaväl som omvärlden påverkar hur företagen rekryterar och anställer, så kan företagens användning av tillfällig personal konsekvenser för hur till exempel personaladministrationen och belöningssystem.

  Även individens perspektiv tas upp i den aktuella studien. De anställda kan uppleva tillfälliga anställningar dels som positiva, varierade och utvecklande, dels som osäkra och splittrande. En anna viktig fråga är hur det viktiga kundmötet påverkas av tillfällig personal.

  Genom fem till sex fallstudier kommer forskarna att svara på frågor kring olika bemannings- och rekryteringsstrategier inom handeln, för att bidra till ökad förståelse för hur anställningsformer påverkar företaget på olika plan. Både när det gäller organisation och verksamhet, personal samt kunder.

  Prenumerera på nyhetsbrev