Forskningsprojekt

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Detaljhandeln har en dold tillväxtpotential

  Det finns en dold tillväxt potential inom detaljhandeln i Sverige som inte har realiserats. I ett forskningsprojekt finansierat av Handelns Utvecklingsråd presenteras nu resultat som visar att merparten av alla detaljhandelsföretag inte växer under en treårsperiod, men att denna grupp också innehåller företag som har potentialen att växa.

  Mer än tio procent av alla företag inom detaljhandeln som inte växte kännetecknades exempelvis av en relativt hög lönsamhet. Dessa företag benämns som de sovande gasellerna eftersom tidigare studier har visat att hög lönsamhet är en viktig faktor för en långsiktigt hållbar framtida tillväxt av antalet anställda.

  Enligt de resultat som presenteras var de sovande gasellerna 1,5 till 2,35 procentenheter fler inom detaljhandeln än i ekonomin som helhet. Hälften av dessa detaljhandelsföretag ökade inte heller antalet anställda i kommande perioder, trots att de fortsatte att ha en relativt hög lönsamhet. Avsaknaden av tillväxt hos de sovande gasellerna inom detaljhandeln kan förklaras av att de inte har några tillväxtambitioner, oavsett villkoren för företagande; alternativt att de vill växa, men inte under rådande förutsättningar. Om den senare förklaringen är giltig kan reformer som minskar tillväxtbarriärer för detaljhandelsföretagen generera många nya arbetstillfällen. I dagsläget inriktas dock näringslivspolitiken i Sverige i hög utsträckning gentemot de FoU-intensiva branscherna, medan villkoren för företagen som är verksamma inom detaljhandeln sällan diskuteras.

  (texten är hämtad från www.hui.se)

  Projekttitel: Osynliga jobbskapare

  Sven-Olov Daunfeldt,

  Projektledare: Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research

  Prenumerera på nyhetsbrev