Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Övriga projekt före 2017 » Partihandeln idag och i framtiden

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Partihandelns roll i värdekedjan - idag och imorgon

  Förändrade köpmönster påverkar partihandeln. Drivkrafter såsom teknisk utveckling, växande e-handel och ökad internationalisering skapar både möjligheter och utmaningar.

  Syftet med rapporten har varit att analysera och beskriva dagens partihandel, samt att kartlägga de omvärldsförändringar som kan komma att påverka partihandelns utveckling i framtiden. Detta för att stärka kunskapsläget om den samtida partihandeln och sprida denna kunskap hos traditionella intressenter men även till en bredare allmänhet. Rapporten har framförallt baserats på ett antal djupintervjuer, där aktörer inom partihandeln gett sin syn på var partihandeln befinner sig idag och var den tros befinna sig imorgon. Den klassiska partihandeln – aktören som traditionellt haft den tydliga positionen mellan tillverkare och detaljist – är utsatt för konkurrens. Den fristående partihandlaren har inom många branscher försvunnit i takt med att tillverkare och detaljister försökt gå runt partihandeln i värdekedjan. Detta har gjort att man idag, enligt en analys vi utvecklar i rapporten, istället bör tala om ett mellanled där vi identifierat tre övergripande affärskoncept:

  • Grossister
  • Inköpsgrupper
  • Helintegrerade kedjor.

  Av dessa tre motsvarar grossisten den klassiska bilden av en fristående partihandel, medan de andra två karakteriseras av olika grader av vertikal integrering av detaljist och mellanled. Bakom denna vertikala integrering har vi i denna rapport identifierat ett antal drivkrafter. Dels samhällsövergripande drivkrafter såsom teknisk utveckling och konsumenternas köpbeteende. Dels andra drivkrafter som är mer specifika för just mellanledets utveckling och som utgörs av trender och förändringar inom sortiment, varumärken och servicekrav. /…/ För de anställda inom mellanledet ser centraliseringen av lager- och logistikfunktioner som pågått under senare decennier ut att fortsätta. Större, och färre, lager ger företagen större möjlighet att effektivt utnyttja investeringar i ny teknik och förbättrade kommunikationsmöjligheter gör samtidigt att de koordineringssvårigheter som en centraliserad logistik innebär minskar. /…/ De anställdas roll inom partihandeln beror även på om tekniken blir ännu billigare, om offentliga krav på arbetsmiljö skärps och om svårigheter att nå enighet mellan avtalsparterna om arbetstider mm består. I så fall kan den pågående automatiseringen av lagerverksamheten snabbas på ytterligare. (texten är hämtad ut rapportens sammanfattning)

  Projekttitel: Partihandeln idag och i framtiden

  Syftet med rapporten har varit att analysera och beskriva dagens partihandel, samt att kartlägga de omvärldsförändringar som kan komma att påverka partihandelns utveckling i framtiden.

  Nils Bohlin,

  Projektledare: Nils Bohlin, konsultchef, HUI Research

  Övriga projektdeltagare: Per Andersson, senior konsult, och Marcus Wik, junior konsult, HUI Research

  Prenumerera på nyhetsbrev