Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Musikens effekter på konsumenternas beteende

  Det har länge varit välkänt att musik kan påverka hur konsumenterna upplever och beter sig på en kommersiell marknadsplats. Syftet med denna rapport har varit att ge en översikt av forskningen och sammanfatta de resultat som finns tillgängliga.

  Rapporten, ”Musikens effekter på konsumenternas beteende”, utgör en översikt av den forskning som tidigare studerat hur musik på kommersiella marknadsplatser kan påverka konsumenternas upplevelser och beteende.

  Några av de viktigaste slutsatserna i rapporten är:

  • Det finns ett starkt stöd för att bakgrundsmusik är att föredra framför tystnad, men också att valet av musik kan vara av stor betydelse för hur konsumenterna agerar på en marknadsplats.
  • Musikens effekter på konsumenternas beteende beror i hög utsträckning på i vilket sammanhang som musiken används. En viktig lärdom är att musiken bör ”matcha” den kommersiella marknadsplatsen för att den  ska få en positiv effekt på konsumenternas upplevelser och beteenden.
  • Det finns goda skäl att tro att de stora affärsmässiga vinsterna handlar om hur musiken används för att skapa en relation med kunderna och därigenom stärka varumärket. Musik är en mycket central del av många människors liv och forskning har visat att individer använder musik för att signalera sin personlighet till andra, men också för att bedöma andras personligheter. Detta innebär att företag har en möjlighet att också signalera sin ”personlighet” med musik och därigenom närma sig sina kunder.
  • Ett problem är dock att många studier har designat experimentet på ett tveksamt sätt, vilket innebär att det finns en risk för att slutsatser från tidigare studier baseras på information som inte är tillförlitlig. I rapporten lyfts randomiserade fältexperiment fram som en metod som fler studier bör använda sig av.

  (texten är hämtad från www.hui.se/nyheter/musiken-styr-dig)

  Prenumerera på nyhetsbrev