Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Ungdomsarbetslöshet i Östersjöregionen

  Majoriteten av nya jobb skapas i tjänstesektorn där bland annat handeln är en stor arbetsgivare. Dessa nya jobb kan vara en del i att fler ungdomar får jobb. Men politikerna behöver kunskap för att kunna stötta framväxten av dessa jobb.

  Arbetslösheten bland ungdomar är ett stort problem i flera Europeiska länder, men det finns skillnader. I detta projekt, som drivs av den fristående tankesmedjan Global Utmaning, ligger fokus på att förse politikerna länderna kring Östersjön med bättre verktyg för att bryta ungdomsarbetslösheten.

  Erfarenheter kommer att hämtas bland annat från länder som Tyskland, Nederländerna och Österrike som har en förhållandevis låg arbetslöshet bland ungdomar i jämförelse med Sverige och länderna i Baltikum.

  – Vi kommer också att höra vad de unga själva säger om sin situation och sin framtid. Vi tycker att det är viktigt i policyarbetet att kombinera den traditionella akademiska kunskapen med ungdomars egen uppfattning, säger Nathalie Besèr, projektledare, Global Utmaning.

  Några av frågorna som ställs i projektet är:

  • Hur ser regelverken ut i olika länder; försvåras tillväxten inom privattjänstesektor? Diskrimineras unga? Fungerar tjänstedirektivet tillfredställande?
  • Hur kan utbildningssystemen bli bättre för att stärka konkurrenskraften i Sverige och Östersjöregionen? Kan utbildningssystemen förbättras så att de motsvarar arbetsmarknadens behov och färre unga riskerar arbetslöshet?
  • Finns det andra reformer som ökar efterfrågan på arbetskraft inom handels‐ och tjänstesektorn?
  • Hur kan vi underlätta för småföretag att anställa unga, såväl praktikanter som riktiga jobb? Hur kan vi underlätta för unga att starta eget?

  Projektet ska utmynna i en antologi på temat ”Unga jobb i Europa” som planeras ges ut i maj 2013 och erfarenheterna ska sedan spridas genom seminarier.

  Prenumerera på nyhetsbrev