Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Nätverk, trådar och spindlar

  Samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil

  I nära två år har ett nätverk träffats för att diskutera miljöproblemet att kläder och textil slängs i hushållssoporna istället för att återanvändas och återvinnas. Resultatet av nätverkets arbete presenteras nu i rapporten Nätverk, trådar och spindlar – Samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil, skriven av forskarna Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson vid Högskolan i Borås.

  I nätverket ingår representanter från välgörenhets­organisationer, återvin­ningsföretag, klädhan­deln, branschorga­nisationer inom återvinning, handel och textil, transportföretag, konsu­ment- och miljöorganisationer, kommu­ner, myndigheter samt forskare. Forskarna Karin M. Ekström och Nicklas Salomonson har bildat och koordinerat nätverket.

  – Vi är båda övertygade om att det är nödvändigt med samverkan för att lösa komplexa miljöproblem som detta. Det är också viktigt att problematiken belyses från olika perspektiv och nätverkets medlemmar representerar olika verksamheter och har olika erfarenheter och kunskap, säger Karin M. Ekström, professor vid Högskolan i Borås.

  Sverige har varit föregångsland för återvinning av andra material och de båda forskarna menar att Sverige skulle kunna ta ledningen även när det gäller att utveckla ett fungerande system för återanvändning och återvinning av kläder.

  – En stark drivkraft för flera aktörer i nätverket har varit att frivilligt pro­ducentansvar är att föredra jämfört med ett lagstiftat producentansvar, säger Nicklas Salomonson, universitetslektor. Det ger en flexibilitet att hitta lösningar. Det är därför angeläget att kraftsamla för att så fort som möjligt hitta långsiktiga fungerande lösningar som är både miljövänliga och lönsamma.

  (texten är hämtad från www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2012/12/Hur-kan-Sverige-ga-i-taten-for-ateranvandning-och-atervinning-av-klader-och-textil)

  Prenumerera på nyhetsbrev