Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Dagligvaruhandelns roll för gröna och etiska marknader

  Frågor om handlarens och kundens val och möjligheter att påverka utvecklingen mot en hållbarare livsmedelssektor behandlas i ett projekt som leds av Oksana Mont på Lunds universitet.

  Detta projekt inkluderar dessutom påverkan på leverantörsledet och vad detta kan tillhandahålla. Forskarna anser att handlarna har stor möjlighet att utgöra en ”grön länk” mellan leverantörer och konsumenter.

  Det är en brett upplagd studie, där internationella översikter görs över goda exempel på hållbarhetstänkande och inköpsmönster inom svensk och europeisk dagligvaruhandel. Dessutom studeras konsumentbeteenden och innovationstryck; vilken betydelse har införandet av t.ex. annorlunda distributionsmetoder och förpackningsmaterial på de omgivande branscherna, som butiksinredning eller avfallshantering?

  Slutligen förs erfarenheterna över till en fokusgrupp med representanter för konsumentgrupper, handel, myndigheter och forskning. Via möten, tidningsartiklar och populärvetenskapliga skrifter och andra kanaler kommer medverkande återförsäljare och allmänhet att få information om forskningsresultaten.

  Prenumerera på nyhetsbrev